Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskarkonferens om lärande

Publicerad

Hallå där Angelika Kullberg, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, och en av de ansvariga när Göteborgs universitet står som värd för den internationella konferensen EARLI SIG 9, på temat "Different horizons: setting directions for phenomenographic research", som genomförs på Pedagogen 24-26 augusti.

Hallå där Angelika Kullberg, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, och en av de ansvariga när Göteborgs universitet står som värd för den internationella konferensen EARLI SIG 9, på temat Different horizons: setting directions for phenomenographic research, som genomförs på Pedagogen 24-26 augusti.

Vilka blir huvudnumren på konferensen tror du?
– Jag ser mycket fram emot Ference Martons och Mona Holmqvist Olanders keynote-presentationer. Ference Marton kommer att tala om kritiska aspekter för lärande och han är den professor som utvecklat den här forskningsinriktningen och teorin under 35 år.

Hur kommer det sig att konferensen är förlagd till Göteborgs universitet, och vad betyder det för dig och dina kollegor?
– Jag är en av koordinatorerna för ”Special interest group 9” om Fenomenografi och Variationsteori i European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI. Koordinatorerna ansvarar för att genomföra en konferens åren mellan de stora EARLI-konferenserna då alla olika special interest groups, SIG, deltar. Det är vanligt att SIG-konferenserna genomförs på det universitet som en av koordinatorerna arbetar. Konferensen ger möjlighet att diskutera forskning med kollegor från hela världen som håller på med samma teori.

Ni är en forskargrupp vid din institution som under flera decennier undersökt området lärande och undervisning, mer specifikt fenomenografi, variationsteori och learning study, som också ligger nära konferensens tema. Vad krävs egentligen av dem som vill förbättra elevers lärande i skolorna?
– Vår forskning har visat att när lärare studerar sin undervisning och utvecklar den tillsammans med andra lärare kan de komma till insikter om vilka aspekter av innehållet det är som eleverna behöver få möjlighet att urskilja och hur de kan göra det möjligt för eleverna att urskilja dessa aspekter.

Hur spridd är den insikten i Sveriges skolor och vilken utveckling ser du?
– Det finns en hel del skolor och lärare som är bekanta med learning study och arbetar med att utveckla undervisning på detta sätt för att öka elevernas möjlighet att lära. Learning study och variationsteori har en stor potential att utveckla undervisningen.

Mer information, Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se, tel: 031-786 2067