Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare vid Juridiska institutionen diskuterar målsättningen om ett jämställt transportsystem

Publicerad

Juris doktor Wanna Svedberg är inbjuden av Näringsdepartementet den 25 mars 2015 för att presentera och diskutera sina forskningsresultat med berörda tjänstepersoner inom avdelningen Bostäder och transporter, Näringsdepartmentets rättssekretariat och Jämställdhetsenheten på Socialdepartementet, inför den kommande infrastruktur- och transportpolitiska propositionen.

Wanna kommer att presentera sin avhandling med fokus på den transportpolitiska jämställdhetsmålsättningens innebörd, d.v.s. hur jämställdhet i transportpolitiska propositioner uttrycks och förstås på transportområdet. Andra frågor som kommer att uppmärksammas är glappet mellan politik och rätt och om rätten som styrmedel med hjälp av strategiska rättsliga instrument och centrala begrepp i lagar som utpekas som centrala för genomförandet av målsättningen ett jämställt transportsystem. Vidare uppmärksammas rättsliga ”hinder" mot bakgrund av rättsteoretiska uppfattningar kring rättens funktion och roll inom olika samhällsområden.

Wanna Svedberg, juris doktor i rättsvetenskap, disputerade år 2014 vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. I sin avhandling Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt - En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden undersöker Wanna den transportpolitiska målsättningen ett jämställt transportsystem med utgångspunkt i en genusrättsvetenskaplig teori- och metodram.