Bild
Bild på en plastpåse i havet.
Världen har redan tagit emot mer plast än den klarar, menar författarna till debattartikeln i tidskriften Science. Därför måste produktionen av ny plast begränsas, menar de.
Foto: Raúl Mellado Ortiz
Länkstig

Forskare kräver minskad produktion av plast för att stoppa föroreningarna

Publicerad

I en debattartikel i den vetenskapliga tidskriften Science säger en internationell expertgrupp att produktionen av ny plast måste begränsas för att lösa problemet med plastföroreningar och minska industrins koldioxidavtryck. Författarna hävdar att alla andra åtgärder inte räcker till. En av författarna är Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet.

I mars tog FN:s miljöprogram ett historiskt beslut att ta fram en global lagstiftning till 2024 för att stoppa plastföroreningar, och nu ska förhandlingar om lagstiftningen inledas. Dessa kommer sannolikt att innefatta en het debatt om vilka typer av åtgärder som kommer att behövas för att stoppa föroreningen av mark, luft, vatten och hav med plastskräp och mikroplaster.

I en debattartikel i tidskriften Science argumenterar nu en internationell grupp av forskare och experter för att ta itu med frågan redan från början i fabrikerna, genom att reglera, begränsa och i slutändan fasa ut produktionen av ny plast.

Redan överskridit planetens gränser

– Överproduktion är den verkliga orsaken till plastproblemet och mängden plast vi har producerat hittills har redan överskridit planetens gränser. Om vi ​​inte tar itu med det och stoppade den exponentiella tillväxten i ökad produktion av ny plast kommer vi att misslyckas med att uppnå målet att avsevärt minska plastutsläppen, säger Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som är en av författarna bakom debattartikeln. Även om all plastproduktion avstannade i dag, skulle plasten som redan producerats kontinuerligt brytas ner till mikro- och nanoplaster och infiltrera miljön.

Att till stor del fasa ut produktionen av ny plast från råvaror (som fossila bränslen) borde därför vara en del av en systematisk lösning för att stoppa ökade plastföroreningar, hävdar författarna som kommer är experter från Kanada, Sverige, Tyskland, Indien, Norge, Turkiet och USA. De stödjer ett scenario publicerat av statsvetare och andra experter 2021. Åtgärder behövs för att ta itu med båda sidor av problemet, det vill säga tillgång och efterfrågan. Forskarna vill därför se ett övergripande tillvägagångssätt som täcker utbudssidan, via minskad produktion, tillsammans med åtgärder som plastbeskattning eller förbud mot vissa plastprodukter.

Återvinning räcker inte

Forskning publicerad i Science, 2020, visar att plastutsläppen endast kan minskas med 79 procent under de kommande 20 åren om alla lösningar som finns i dag implementeras, inklusive att ersätta plast med andra material, förbättrad återvinning, avfallshantering och ökad cirkularitet av plaster.

– Även om vi återvinner och försöker hantera avfallet så mycket vi kan, skulle vi fortfarande släppa ut mer än 17 miljoner ton plast per år i naturen, säger Melanie Bergmann från tyska Alfred-Wegener-Institutet, en annan av debattartikelns författare.  

Att minska produktionen av plast kommer att ha många fördelar för människor och planeten, enligt författarna.

Ökar värdet på plasten

– Om vi ​​minskar ny plastproduktion kommer värdet att öka på plast, öka andra åtgärder för att stävja plastföroreningar, hjälpa till att tackla klimatförändringarna och främja vår övergång till en cirkulär och hållbar plastekonomi, säger Martin Wagner vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, NTNU.

Förhandlingarna om en ny lagstiftning mot plastföroreningar i regi av FN:s miljöprogram inleds med ett möte i Senegal i månadsskiftet maj-juni.

Debattartikeln i Science: "A global plastic treaty must cap production" (artikeln är låst och kräver inloggning)