Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Formas-bidrag till Kristina Seftigen

Publicerad

Kristina Seftigen has tilldelats nästan 3 miljoner kronor från Formas utlysning ”Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare 2019”. Projektet kommer med hjälp av anatomiska delar av träd att ge en mer exakt kunskap av det förhistoriska klimatet.Projektet ska ta fram en kollektion av 1000-år långa högupplösta vedanatomiska mätserier från träd som växer i ytterst kalla miljöer och som är väldigt känsliga för temperaturvariationer. Forskning har visat att den mest detaljerade informationen rörande temperaturer kan utvinnas ur vedens anatomiska beståndsdelar.

– Med dessa högupplösta mätningar kommer vi få en unik inblick i de processer som styr hur träden ”registrerar” väder och klimat, säger Kristina Seftigen.

Kunskapen kommer att användas för att utveckla en processmodell som beskriver sambandet mellan trädtillväxt och klimat. Tillsammans förväntas den nya datakollektionen och processmodellen att vara avgörande i projektets senare fas.

– I den senare fasen ska kliamatrekonstruktioner från de vedanatomiska mätningarna jämföras och integreras med den senaste generationen globala klimatmodeller för att ge en mer komplett bild av det förindustriella klimatet. I förlängningen kommer det leda till att vi får en större förståelse för klimatförändringar och det kommer vara ett viktigt underlag för beslutsfattare, säger Kristina Seftigen.

Fakta och mer information

Projektet har namnet ”Innovativt helhetsgrepp för förbättrad jämförelse och integrering av klimatmodeller och proxydata” och är ett samarbete mellan Laboratory for Dendrochronology (GULD) och Regionalklimatgruppen (RCG) vid Göteborgs universitet, samt forskare vid Swiss Federal Research Institute WSL och Centre de recherches sur la terre et le climat Georges Lemaître vid Université Catholique de Louvain i Belgium.


 För mer information om projektet kontakta Kristina Seftigen, kristina.seftigen@gvc.gu.se
 

  • Person i dykarkläder sitter på en stock som tagits upp från en sjö.

Långa högupplösta vedanatomiska mätserier kommer att tas fram från så kallade ”subfossila” träd - träd som bevarats i sedimentrika sjöar i 1000-tals år efter sin död. Dessa mätserier kommer att ge en värdefull inblick i klimatet då träden levde.