Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på specialpedagogik och inkludering

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Thomas Barow, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Thomas Barow disputerade 2007 vid Humboldt-Universität zu Berlin, med avhandlingen Die Schwachsinnigenfürsorge in Schweden 1916-1945 unter besonderer Berücksichtigung pädagogischer Entwicklungen. I avhandlingen - och sedan i några efterföljande studier - fokuserade han på den svenska ”sinnesslövårdens” utveckling under 1900-talets första hälft.

Efter disputationen har Thomas Barow i sin forskning i stor utsträckning gjort internationella jämförelser av utbildningssystem och utbildningspolitik med speciell tyngdpunkt på specialpedagogik och inkludering i olika länder.

I nuläget forskar han kring pedagogiska utredningar och kategoriseringsprocesser i svenska och tyska skolor. Två nya projekt rör dels undervisning av ”integrerade elever” i grundskolan och dels eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Thomas Barow är biträdande forskningsledare för forskningsmiljön Platform for Research in Inclusive Education and School Development, PRIS, vid den egna institutionen.

För mer information, kontakta Thomas Barow, epost: thomas.barow@ped.gu.se, tel: 031-786 6906