Bild
Bilden visar halvt utskurna schabloner att användas vid schablonmålning.
Foto: Anna Berg
Länkstig

Fokus på räfsor och schablonmålning i nya gästhantverkarprojekt

Publicerad

Två nya gästhantverkare har utsetts vid Hantverkslaboratoriet. Kulturmålare Anna Berg kommer att arbeta med ett projekt om material och verktyg för schablonmålning i vår tid. Slöjdare Anders Lindberg tar sig an tillverkning av traditionella räfsor. Båda projekten bedöms bli till stor nytta för kulturmiljövården.

Hållbara mönstrade väggar

De tapeter som tillverkas idag innehåller ofta plast. Så vilka hållbara alternativ finns för den som vill ha mönstrade väggar? Schablonmåleri har en stor potential att bli ett sådant alternativ, menar Anna Berg. I projektet Förutsättningar för schablonmåleri i vår tid – undersökningar och kartläggning av material och verktyg som finns att tillgå på dagens marknad tar hon sig an frågan. Projektet är tänkt att resultera i en kunskapssammanställning för den specialintresserade men även i en enkel handledning tänkt att nå ut till fler.

Äldre kunskapsbärare

Ängsslåtter är en landskapsvårdande åtgärd av mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. Ofta används numera plasträfsor vid hopräfsningen av det slagna gräset. I projektet Traditionella räfsor kommer Anders Lindberg att dokumentera några äldre  kunskapsbärare som behärskar konsten att till verka räfsor i trä. Förhoppningen är att denna kunskap genom projektet ska kunna föras vidare och att träräfsor åter ska bli vanliga vid ängsslåtter. 

Tre månader

Gästhantverkartjänsterna omfattar vardera tre månader under 2022. Beroende på vad som passar respektive gästhantverkare och projektets art kan tiden fördelas över året. Nya gästhantverkare utses årligen av Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd. Ansökningsformulär finns på Hantverkslaboratoriets hemsida. Antalet ansökningar inför 2022 uppgick till 12 stycken, varav 11 bedömdes som relevanta för kulturmiljövården och Hantverkslaboratoriets verksamhet.