Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på internationalisering och lärande

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Liisa Uusimäki, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Liisa Uusimäki disputerade 2010 vid Queensland University of Technology, Brisbane, med avhandlingen Pre-service teachers education and the development of middle school teacher identity: An exploratory study.

Efter disputationen har Liisa Uusimäki fördjupat sin forskning vad gäller lärarutbildning, i första hand internationalisering och lärande. Hon har även gjort flera jämförande studier med fokus på internationalisering, identitet och mentoring.

Liisa Uusimäki är medsökande i ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet (2018-2020) - Bolstering FAIR Africa-Sweden Partnerships.
Syftet med samarbetet mellan Göteborgs universitet och Mekelle University i Etiopien är att utveckla ett internationellt nätverk för internationalisering av högre utbildning. I projektet utforskas effekterna av partnerskap för utvecklingsbistånd mellan Sverige och Afrika.

För mer information, kontakta Liisa Uusimäki, epost: liisa.uusimaki@gu.se, tel: 031-786 2051