Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Finansiering till projekt om ökad jämställdhet inom ramarna för en miljömedveten stadsutveckling

Publicerad

Statens energimyndighet har beviljat 3,1 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Kvinnor och män i den förtätade staden”, som kommer löpa mellan 2019 och 2022. Med i projektet är Ana Gil Solá, Eva Thulin och Bertil Vilhelmsson, alla forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om hur en aktiv förtätning av städer påverkar människors genuspräglade vardagsliv. Det handlar om vilka strategier kvinnor och män använder för att få tillgång till sin omgivning – såsom resvanor och aktivitetsmönster – och hur dessa anpassas till och formar stadens förtätning. Kunskapen är viktig för att främja en stadsplanering och stadsutveckling som understödjer energihushållning, energieffektiva transporter och samtidigt ökar jämställdheten.