Bild
Bild på en gatubrunn fylld med cigarettfimpar
Giftpinnarna slutar inte vara giftiga när du fimpar. Cigarettfiltret kan innehålla 7 000 kemikalier som riskerar att läcka ut i miljön och orsaka skada.
Foto: Bethanie Carney Almroth
Länkstig

Fimpar läcker ut dödliga gifter i naturen

Publicerad

Cigarettfimpar är världens vanligaste skräp. Forskare från Göteborgs universitet kan nu visa att filtret i fimpen läcker ut tusentals gifter och plastfibrer som är giftiga för vattenlevande larver. Därför kräver forskarna att filtren förbjuds helt.

På trottoaren, vid busshållplatsen, i parken och på stranden. Man kan knappast undvika att se en cigarettfimp i gatubilden. Fimparna är inte bara fula att se på – de är också riktigt dåliga för miljön. En forskargrupp vid Göteborgs universitet har i en studie visat att mikrofiber och kemikalier som läcker ut ur cigarettfiltret i fimpen är giftiga för vattenlevande larver.

– Filtret är fyllt med tusentals giftiga kemikalier och mikroplastfiber, så det är inte bara en plastbit som slängs ut i naturen. Det är också ett farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Cigarettfiltren dödade mygglarver

I studien, som publicerats i tidskriften Microplastics and Nanoplastics, har forskarna testat vilken påverkan gifterna som fastnar i filtret vid rökning, samt de ämnen som finns i filtret från början, har på vattenlevande mygglarver. Det visar sig att gifterna leder till en 20 procentig högre dödlighet hos mygglarverna. Tidigare forskning har visat att gifterna i filtren även påverkar många andra vattenlevande organismer. Till exempel kan fiskar dö om de exponeras för koncentrationer som motsvarar utläckande gifter från knappt två fimpar i en liter vatten under fyra dygn.

– Cigarettfiltren är också en stor källa till mikroplaster som läcker ut i vår miljö, något vi vet har en stor negativ påverkan på biologiskt liv. EU har redan klassat cigarettfilter som farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth.

Fimpen slängs på marken

Från årsskiftet är det tobaksproducenterna som ska betala för saneringen av fimparna. Men det räcker inte att ställa ut fler askkoppar. Forskarna har i studien även observerat hur rökare i Göteborg beter sig när det är dags att fimpa. Det visar sig att många väljer att slänga fimpen på marken, även om det finns askkoppar i närheten.

– Städningen kostar kommunerna miljonbelopp, men det kommer fortfarande att finnas många fimpar i naturen. Vi ska nu försöka kartlägga plastnedskräpningen i hela Sverige med hjälp av medborgarforskning i det vi kallar för Plastexperimentet. Då kan vi få bättre siffror på hur många filterfimpar som lämnas kvar i naturen, säger Bethanie Carney Almroth.

Förbjud filtren!

Hon anser inte att det finns några bra argument för att filtren måste finnas kvar i cigaretterna. Tillsammans med andra experter har Bethanie Carney Almroth skrivit en debattartikel i tidskriften Science of the Total Environment att cigarettfimpar är inte bara det absolut vanligaste skräpsorten i världen, det är dessutom bara ett marknadsföringsknep som inte skyddar rökaren som många tror.

– Därför måste de tas från marknaden helt, säger Carney Almroth. Det är fel väg att gå att tobaksproducenterna får betala för städningen av filtren. Man bör hellre förebygga problemet än behöva städa upp det senare, säger Bethanie Carney Almroth.

Vetenskaplig artikel i Microplastics and Nanoplastics: Smokers´ behaviuour and the toxicity of cigarette filters to aquatic life: a multidisciplinary study

Debattartikel i Science of the Total Environment:  Time to kick the butt of the most common litter item in the world: Ban cigarette filters

Länk till Plastexperimentet: https://forskarfredag.se/massexperiment/plastexperimentet/

Kontakt: Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet, telefon: 031-786 36 73, e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se

Cigarettfilter
  • Cigarettfiltren uppfanns på 1950-talet och sitter i dag i 90 procent av de sålda cigaretterna.
  • Uppskattningsvis fimpas 4,5 biljoner cigaretter med filter varje år. 65% av dessa slängs inte i en papperskorg eller askkopp.
  • Rökta filterfimpar kan innehålla 7 000 olika kemikalier, oanvända filter innehåller 4 000 kemikalier, varav många är giftiga.
  • Varje filter består av ungefär 15 000 mikroplastfibrer. Totalt släpps 0,3 miljoner ton plastfibrer ut i naturen från filterfimparna varje år. Det är ungefär lika mycket som från alla världens hushålls-tvättmaskiner. 
  • Studier visar att filtren i sig kan vara en hälsorisk för rökaren eftersom plastfibrer kan lossa från filtren och andas in i lungorna av rökaren.