Bild
Alumn Jenny Lans
Foto: Monica Havström
Länkstig

Filosofikunskaper är en tillgång i arbetslivet

– Jag har blivit en bättre problemlösare, säger Jenny Lans som studerade praktisk filosofi under tre terminer på Göteborgs universitet innan hon klev ut i arbetslivet som projektledare.

Jenny Lans tycker att filosofikunskaperna är ett viktigt komplement till de branschspecifika kunskaperna i hennes arbete.

– I kursen i filosofi lär man sig att se på saker ur olika perspektiv. Det blir ordning och reda för tankarna då du kan sätta dem i system och för mig sker det numer naturligt. Jag ser den förmågan som användbar, då jag lättare kan se sammanhang och lösningar. Jag har lärt mig att titta på olika delar av fenomen och kan exempelvis se luckor i teorier.

Varierade studier

Tidigare har Jenny Lans även studerat engelska och ekonomi. Efter studierna i filosofi har hon jobbat bland annat som projektledare på Ericsson och på en översättningsbyrå. Nu arbetar hon med projekt och ekonomi i företaget Connect som hjälper till att sammanföra entreprenörer i tillväxtbolag med näringslivet. Kunskaperna i praktisk filosofi använder hon även vid föranalyser.

– Man lär sig förklara så man får med folk på ett resonemang. Till exempel genom att man tar ett steg i taget och kollar att alla är med innan vi går vidare. Det ger gruppdynamik. Relaterat till det använder jag argumentationsanalys, vilket för mig innebär att både kunna behålla argument och härleda till det svar jag vill ha. Jag kan också byta position i ett problem, och argumentera för något utan att egentligen hålla med. Tack vare den förmågan kan jag nu vara den neutrala parten. För mig finns ett stort värde i det.

Bra komplement

Jenny beskriver också hur filosofi skulle kunna vara en mycket större tillgång för arbetsmarknaden. I ett land som Sverige med stor tjänstesektor tror hon att det kan bli mer användbart med sådana kunskaper. Exempelvis behöver organisationer mer analyskunskap. Filosofin är på så sätt ett bra komplement i arbetslivet.

– Det är synd att filosofiämnet inte uppskattas mer, det är få som ser vad det faktiskt är. Branschkunskaper kan man alltid lära sig, det måste man ändå när man börjar på ett nytt jobb.

Jenny har märkt en skillnad hos sig själv före och efter hon läste filosofi. Av alla ämnen som hon har läst har just filosofi påverkat henne mest. Hon beskriver att det visuellt är som att se alla små bitar inne i ett stort pussel.

– Det är värdefullt att kunna vrida och vända på saker. Ibland när jag tittar på politiska diskussioner i exempelvis Facebookflöden ser jag att vissa biter sig själva i svansen. Det är enkelspåriga, inte underbyggda argument och känslor som styr. Om alla människor fick läsa filosofi hade det bidragit till större förståelse och en bättre allmän diskussion om hur vi vill att samhället ska vara.

Text: Emma Söderblom,
praktikant, Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot offentlig förvaltning och myndigheter

Foto: Monica Havström

För mer information:
kontakta studievägledare Andreas Ott, 031-786 6553
andreas.ott@gu.se