Bild
Ana María Mora Márquez, a researcher at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Foto: Monica Havström
Länkstig

Filosof får prestigefullt Wallenbergsanslag förlängt

Ana María Mora Márquez, forskare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, har tilldelats den prestigefyllda förlängningen av Wallenberg Academy Fellow-stipendiet för sitt projekt om Aristoteles vetenskapsteori.

Det nya forskningsprojektet syftar till att föreslå en socio-epistemisk läsning av Aristoteles vetenskapsteori, och av de medeltida motsvarigheterna av hans teori.

 – En sådan socio-epistemisk läsning av aristotelisk vetenskapsteori kommer också att belysa det komplexa förhållandet mellan aristotelisk dialektik och demonstrativ vetenskap, säger Ana María Mora Márquez, forskare i teoretisk filosofi.
 
Hon är en av endast 12 forskare i Sverige som antogs till detta förlängningsbidrag 2021. Nu kan nu fortsätta med sin forskning i ytterligare fem år tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 
Vad är nytt i ditt synsätt jämfört med när du blev Wallenberg Academy Fellow för fem år sedan? Har du bytt riktning?
– Inte direkt. Jag har arbetat med att studera Aristoteles dialektik och de medeltida tolkningarna av hans arbete. Det gör jag tillsammans med min kollega Gustavo Fernández Walker. Vårt arbete har lett mig vidare till frågan om förhållandet mellan Aristoteles syn på dialektik och hans syn på vetenskap, som ofta anses vara motstridiga. Mitt nya mål är att visa att en socio-epistemisk läsning av aristotelisk vetenskap förklarar denna motsättning, säger Ana María Mora Márquez.
 
Är det för tidigt att kunna säga något nytt om Aristoteles syn på vetenskap?
– Ja, det är för tidigt i vårt arbete att svara på vad han hade för syn på vetenskap, om vi läser Aristoteles inom den teoretiska ram som jag föreslår. Men jag hoppas kunna visa att den aristoteliska vetenskapen i grunden är en mänsklig praktik där demonstrativ vetenskap bara är en av flera möjligheter och för vilken dialektiken är en grundläggande metod.
 
Berätta mer om dina projektplaner.
– Min långsiktiga plan är att belysa vetenskapen generellt genom att förklara de ursprungliga vetenskaperna. Till att börja med vill jag göra en kartläggning av den tidiga vetenskapens intellektuella släktskap, säger Ana María Mora Márquez.

Text: Monica Havström

Läs mer om Mora Márquez forskning

Information om hennes forskning finns på webbsidan om Topica project https://www.gu.se/en/research/topica-project
 
Länk till reportage om Ana María Mora Márquez på Wallenbergs webbplats:
https://kaw.wallenberg.org/en/research/learning-more-about-aristotle-medieval-texts