Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filmen om forskarnätverket Environment for Development

Publicerad

Det här är en film om Environment for Development initiativet, vars sekretariat ligger vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Möt våra forskare och lär dig mer om vad vi arbetar för.Environment for Development Initiativet (EfD) är ett internationellt nätverk av miljöekonomiska tankesmedjor. Vi strävar efter att bygga upp lokala kompetens-centra inom miljöekonomi runt om i världen, med ett särskilt fokus på kopplingen mellan miljö och utveckling. Vi jobbar aktivt med att överbrygga ett antal brister som behöver överbryggas för att på sikt kunna påverka miljöpolicy processer i fattigare länder. Dessa brister har vi identifierat som; Kapacitetsbrist: Inte tillräckligt många utbildade miljöekonomer som kan ta sig an problematiken; Analytisk brist: Otillräcklig och fragmenterad forskning inom flera viktiga områden; Kommunikationsbrist: kontaktytan mellan forskare och beslutsfattare behöver stärkas och Institutionell brist: adresserar behovet av en gemensam plattform och nätverket i sig.

EfD grundades 2007 av Enheten för miljöekonomi, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. För närvarande finns det 12 EfD center runt om i världen i Etiopien, Kenya, Tanzania, Sydafrika, Centralamerika, Colombia, Chile, Kina, Vietnam, Indien, USA och i Sverige.