Bild
porträttbild på Cathryn
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Fem snabba frågor till Cathryn Klasto, kursansvarig för Samtidskonst och hälsa

Nu i veckan öppnade ansökningsomgången för höstterminens fristående kurser. En av dessa kurser är Samtidskonst och hälsa, en distanskurs som hålls på engelska och leds av Cathryn Klasto, forskare och lärare på HDK-Valand. Vi ställde fem snabba frågor om vad som gör denna tvärvetenskaplig kurs så unik.

Berätta om kursen Samtidskonst och hälsa, hur kom kursen till och hur länge har den funnits?
Kursen Samtidskonst och hälsa är en fristående kurs som startade 2021, då som en 7,5 poängs kurs. Vad jag har förstått så kom kursen till genom samtal mellan Enheten för konsthantverk och fri konst på HDK-Valand och konstavdelningen på Västra Götalandsregionen. Idag finns det möjligheter för konstnärer att få uppdrag inom regionens vårdmiljöer och kursen började som ett sätt att förbereda konstnärer för detta. Det var också ett sätt att försöka skapa ett tvärvetenskapligt kunskapsutbyte mellan konstnärer och vårdutövare.

 

Beskriv vad som gör kursen unik enligt dig?
Kursen har genomgått en hel del förändringar och utveckling sedan den startade. Efter att ha rört sig mer bort från den lokala beställningskontexten, fokuserar man nu mer på ett globalt sammanhang av konst och hälsa, detta bidrar till en utökad förståelse för båda dessa områden genom att gå bortom statliga institutioner och västerländska inramningar av vad medicin och hälsa är. Jag tror att detta gör kursen unik och även mer sammanflätat med Göteborgs universitets strategi för internationalisering. Kursen är nu även tvärvetenskaplig och inom kursen intresserar vi oss för vilka former av kunskap, processer och praktiker som kan uppstå genom att avsiktligt sudda ut formella gränser mellan samtidskonst och hälsa, men även andra perspektiv som kommer från till exempel filosofi, psykologi, arkitektur och politik.

 

Berätta om dig själv, vem är du och vad jobbar du med när du inte undervisar i denna kurs?
Jag ser mig själv som en transdisciplinär teoretiker och konstnärlig forskare vars arbete bedrivs i skärningspunkten mellan rumslig praktik, etik och teknik. Jag har nyligen påbörjat ett bokprojekt som undersöker inre logik och resonemang hos de tekniska föremål som ledande teknikföretag kallar för "digitala assistenter" (på engelska “helpful companions”). Många av dessa objekt bygger på vissa föreställningar om hälsa och vad det innebär att vårda som jag vill granska kritiskt. När det gäller mitt jobb här på HDK-Valand undervisar jag även på masterprogrammet i fri konst där jag i första hand undervisar i teoretisering av offentlighet, metodologisk konstnärlig forskningsutveckling och etik.

 

Varför har du intresserat dig för just detta ämne?
Jag tycker att sjukvård är ett väldigt intressant område att studera eftersom det kan förstås och utövas på så många olika kulturella, sociala, politiska och tekniska sätt. Detta innefattar allt från våra förfäders vårdande ritualer till AI-generativa robotar som utför operationer. Sjukvård befinner sig även inom ett ständigt föränderligt landskap när det gäller politik och ekonomi; vi kan zooma in på de mikroemotionella upplevelser som påverkar hur vi ger och upplever vård och zooma ut till de makromaktsstrukturer som dikterar vem och hur vi tar emot och får tillgång till sjukvård. Det finns stora möjligheter för konstnärer och konstverk att synliggöra dessa - ofta dolda dynamiska relationerna.

 

Vem borde söka kursen Samtidskonst och hälsa? Och vad kommer kursdeltagaren att få med sig efter avslutad kurs?
Vi välkomnar alla som har ett intresse av konst och konstnärens roll i hälsosammanhang - du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av vare sig konst eller hälsa – det räcker med en nyfikenhet och en vilja att vara med och diskutera utifrån dina egna perspektiv. Vid slutet av kursen är studenterna engagerade och har utvecklat ett eget kritiskt förhållningssätt till området som de kan tillämpa i professionella och praktiska sammanhang.

 

Samtidskonst och hälsa och övriga fristående kurser med start under höstterminen 2023 samt Konstnärligt masterprogram i fri konst har just nu öppet för ansökan. Ansökningsperioden är 15 mars till 17 april.

Välkommen med din ansökan!