Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fem frågor till Alan Said - ny vice prefekt för utbildning

alan saidAlan Said är universitetslektor i informatik och ny på posten som vice-prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid institutionen för tillämpad IT (ITIT).

Varför sökte du uppdraget – vad är det som lockar med att arbeta som vice-prefekt med ansvar för ITIT:s utbildningar?
– Jag är intresserad av det strategiska arbetet kring utbildningar ser ur, exempelvis hur förberedda är vi för de förändringar som digitalisering och AI ställer på våra studenter i arbetslivet? På ITIT har vi en blandning av relativt nya program och en del som funnits i många år. Hur bör vi arbeta med vidareutveckling av dessa för att göra dem fortsatt attraktiva för studenter?

Vad är det första du vill sätta dig in i – vad har du för idéer eller visioner?
– Först och främst ska jag sätta mig in i våra kurser och programmen. Även om vi har en ganska stor bredd på våra utbildningar så finns vissa återkommande teman. Jag skulle vilka undersöka om vi kan dra nytta av detta och se om vi kan hitta sätt att samverka mer mellan programmen i gemensamma ämnen.

ITIT har expanderat kraftigt i termer av personal det senaste året – hur ser du på utbildningarna? Vill du ha fler program? Ska vi konsolidera och kvalitetssäkra de vi redan har eller internationalisera de svenska programmen?
– Jag är själv en av de relativt nyrekryterade på institutionen och har fått ta del av expansionen från insidan. Det har varit spännande att se hur ITIT har vuxit, både till antalet anställda och antalet avdelningar. Det känns som om institutionen har hittat sin plats efter den omorganisation som skedde för några år sedan. Efter en sådan tillväxt är det naturligt att det sker förändring och utveckling av de utbildningar vi erbjuder. I nuläget sker utveckling och modernisering flera av våra program, detta är ett väldigt spännande arbete där programmen dels vidareutvecklas och dels kvalitetssäkras för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Jag ser i dagsläget inget behov av att internationalisera våra svenska program, även om detta kan komma att ändras i framtiden.

Utifrån din korta tid på ITIT och utifrån det du hittills sett av utbildningarna – något särskilt du tycker sticker ut, bra och dåligt?
– Något som jag reflekterat över är bredden på våra utbildningar. ITIT har ett väldigt stort spann på vad vi erbjuder, jag ser detta som en styrka och ett tecken på att vi arbetar i en integrerad tvärdisciplinär miljö där vi har mycket att lära av varandra.

Generellt – vad är de största utmaningarna för svenska universitetsutbildningar som du ser det?
– Väldigt svår fråga. En sak som ofta diskuteras nu är utbildningsmöjligheter utanför universiteten. En fråga som dyker upp i detta sammanhang som jag tycker är viktig är hur behöver vi arbeta med våra utbildningar för att behålla relevans och attraktionskraft i en miljö där onlineplattformar som Coursera, edX, Udemy, AWS Academy, mm. erbjuder kurser och utbildningar utanför de ramar som traditionella lärosäten arbetar i? Hur bör en modern digitaliserad universitetsutbildning se ut?