Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fem ekonomhistoriker får anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse

Publicerad

Vi har glädjen att meddela att fem forskare inom ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse 2015. Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet.

Nedan finns information vilka som fått anslag och korta beskrivningar av respektive forskningsprojekt.

Magnus Andersson
Projekt: Den europeiska varu- och kreditmarknaden under förindustriell tid

Projektet undersöker olika kreditformer under förindustriell tid, med utgångspunkt från underliggande europeiska varuflöden till och från Göteborg.

Susanna Fellman
Projekt: Reglering och strategier: internationella karteller under 1900-talet

I projektet studeras hur internationaliseringen inom näringslivet-med fokus på internationellt kartellsamarbete, växande handelsströmmar och direktinvesteringarna, samt framväxten av globala och transnationella företag-påverkat det internationella samarbetet på konkurrenspolitikens område (framför allt Efta, EEC, EU, men även Nationernas Förbund, WTO, etc.) och den nationella konkurrenspolitiken. Därutöver studeras hur detta i sin tur påverkat företagens och kartellers beteende inom olika branscher.

Martin Fritz
Projekt: Sveriges man i London under andra världskriget-Björn Prytz’ privatarkiv

Tidigare forskning har inte bara betonat den svenska eftergiftspolitiken 1939-1945 gentemot Tyskland utan även hur svensk ekonomi blev starkt integrerad med detta land. Importen västerifrån reducerades, men den trafik som hölls öppen blev av vital betydelse, samtidigt som Sverige utsattes för hård kritik för alltför stora eftergifter till tyska intressen. I denna pressade situation spelade beskickningschefen i London, den förre SKF-chefen Björn Prytz, en central roll. Avsikten är att med hjälp av delvis nytt material undersöka Prytz’ nätverk bland parlamentsledamöter, i Foreign Office och i Ministry of Economic Warfare och därigenom fördjupa kunskapen om de engelsk-svenska relationerna under det andra världskriget.

Per Hallén
Projekt: Människan och fisken, Fångst-teknik-institutioner-finansiering i ett samhällsperspektiv 1700-2015, etapp 1 under 2016-17

Projektet kommer att undersöka fiskets omfattning (volymer) och vilka arter som fångades utmed den svenska Västkusten. Interaktionen mellan människan och havet (marina resurser) kommer att undersökas. Data från projektet kommer också att presenteras inom EU-nätverket COST Action IS 1403, Oceans Past Platform (aims to measure and understand the significance and value to European societies of living marine resource extraction and production to help shape the future of coasts and oceans). Där ingår forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

John Lapidus
Projekt: Nya finansieringsalternativ för centrala välfärdstjänster

Den svenska välfärdsmodellen genomgår stora förändringar. Här åsyftas bland annat den omfattande driftsprivatisering av centrala välfärdstjänster som inleddes i början av 1990-talet. Men även finansieringen har förändrats i viss utsträckning. Det handlar om privata lösningar som ofta är subventionerade på ett eller annat sätt. Exempel är sjukvårdsförsäkringar och Rut-avdrag för äldrevård. De nya finansieringsformerna är beroende av att det finns en privat producent som erbjuder desamma. Finns det andra samband mellan privat drift och privat finansiering? Hur påverkas den svenska välfärden av denna typ av välfärdslösningar?


Mer information om Torsten Söderbergs stiftelse