Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fat Wars i fokus för gästforskare

Publicerad

Är fett skadligt? Vilket fett är skadligt? Och vem har svaren? I Finland (liksom i Sverige) har fettets skadlighet och nyttighet debatterats flitigt. Men hur ser debatten ut? Och hur har debatten förändrats sedan 1970-talet? Det är frågor som gästforskaren på CFK, Piia Jallinoja från Consumer Society Research Centre i Helsingfors, försöker besvara.

Hennes material är tidningsartiklar om fett och hjärt- och kärlsjukdomar publicerade i Finlands största dagstidning, Helsingin Sanomat, från 1978 till 2013. Specifikt sådana som gett upphov till svarsartiklar - alltså startat någon form av debatt.

Några tydliga trender går att se.
     - På 80-talet var det främst experter inom hälsa och nutrition - läkare och forskare av olika slag - samt företrädare från Valio, det största mejeriföretaget i Finland som hördes i debatten. Den längsta och största debatten startades 1988 av en betald helsidesannons av Valio där de använde olika vetenskapliga undersökningar för att bevisa att animaliskt fett inte orsakade hjärt- och kärlsjukdomar, säger Piia Jallinoja.

Debatten efter cirka år 2000 ser annorlunda ut.
     - Man kan säga att den är influerad av vad som kallas the pleasure boom som inkluderar dieter som Atkins och LCHF som betonar att man ska få äta fett. Forskare och experter inom medicin och hälsa hörs fortfarande, men lekmän med personliga historier om olika dieter deltar också. Även forskare och experter på andra områden än hälsa och nutrition syns också i debatten.

Piia Jallinoja har varit på CFK i två veckor och är kvar till den 14 augusti.
     - NÄr jag är här kommer jag att diskutera med CFK:s föreståndare om fler möjliga samarbeten mellan våra två forskningscentrum, säger Piia Jallinoja.

Läs mer om Consumer Society Research Centre här och kika in på deras blogg här