Länkstig

Fakultetens pedagogiska pris 2015

Publicerad

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris delas i år av tre universitetslektorer: Maia Andréasson, Juan Velasquez och Joseph Trotta. De prisas för att de har "utvecklat och med stor framgång genomfört en innovativ pedagogisk idé".

Maia Andréasson– Det är roligt att ha blivit nominerad till ett pedagogiskt pris, och att få dela det med två så skickliga kolleger! En sak som det kanske leder till är att jag reflekterar ännu mer över mitt sätt att undervisa, och försöker hitta vägar att utvecklas som lärare, säger Maia Andréasson, universitetslektor i svenska.

Hon undervisar blivande gymnasielärare i grammatik, och om språkvetenskapliga teorier på avancerad nivå.
– Och faktiskt lite grand om hur man gör bra posterpresentationer. Dessutom handleder jag doktorander och forskar om estlandssvenskans språkstruktur, säger Maia Andréasson.

Juan VelasquezJuan Velasquez, universitetslektor i genusvetenskap, ser priset som en bekräftelse på att studenterna inte bara uppskattar utan efterfrågar deltagande undervisning.

– I början utvecklade jag min undervisning för att öka självbestämmandet hos studenter från icke akademiska hem. Men med tiden visade det sig att delaktighet i klassrummet gör undervisning till en mötesplats för personer med olika sociala postioner av kön, klass, funktion, ålder, sexuell läggning, vithet, rasifiering och erfarenhet av migration. Delaktighet underlättar kritiskt tänkande och bäddar för att ojämlikheten bryts, både i och utanför klassen, säger Juan Velasquez.

Han håller i flera olika kurser på alla nivåer, bland annat om intersektionella konstruktioner och om metod och metodologier som lägger grund för deltagande och dialogisk forskning.


Joseph TrottaJoseph Trotta, universitetslektor i engelska, uppfattar priset som ett stöd i sitt arbete och en bekräftelse.

– Det gläder mig att mina pedagogiska insatser uppmärksammas. Alla i vårt lärarlag är duktiga, vi har gjort omfattande förändringar på alla våra kurser och jag ser detta pris som ett 'kvitto' på att vi har gjort ett utomordentligt bra jobb, säger Joseph Trotta, universitetslektor i engelska.

Han undervisar i engelsk språkvetenskap på grund- och avancerad nivå.

– Speciellt kul är det med kurser som överbryggar språk och litteratur. Jag har utvecklat kurser som syftar till att integrera dessa discipliner och dessutom har starka inslag av populärkultur, till exempel våra kurser om språkliga och litterära perspektiv på spekulativ fiktion.

De tre får dela på prissumman, 100 000 kronor, som kan användas till förkovran och personlig utveckling.

Motiveringar

Maia Andréasson vid Institutionen för svenska språket tilldelas priset för sitt arbete med att utveckla kurser inom lärarprogrammet. Hon har också bidragit till att avdramatisera grammatiken för nya studenter, till exempel genom sina instruktiva filmer som fått stor spridning inom sociala medier. Dessutom har hon skapat ett diskussionsforum för grammatiklärare.

Juan Velasquez vid Institutionen för kulturvetenskaper tilldelas priset för sina demokratiska och innovativa pedagogiska insatser i genusvetenskap. I Juan Velasquez deltagande undervisning kombineras många olika former av muntliga och skriftliga moment. Genom att låta studenterna läsa, sammanfatta, diskutera, lyssna och reflektera vidgas förståelsen för mångfaldsfrågor.

Joseph Trotta vid Institutionen för språk och litteraturer tilldelas priset för sitt inspirerande arbete med att lyfta ämnet engelska och för sitt stora och uppskattade engagemang för studenterna. Han har utvecklat kurser om spekulativ fiktion på avancerad nivå som integrerar disciplinerna språk och litteratur. Genom sitt arbete med forskningsprofilen Populärkultur lyckas han binda samman olika ämnen inom institutionen.