Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Faktablad om Europaparlamentsvalet!

Publicerad

Helt nya faktablad inför EU-valet!
Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet. Valforskningsprogrammet och Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet har tillsammans tagit initiativ till en särskild serie av faktablad för att bidra med forskningsbaserad kunskap och fakta inför valet. Den särskilda serien kommer att heta ”Faktablad om EU-val” och det kommer att lanseras två nya faktablad varje vecka fram till Europaparlamentsvalet. Vi kommer att börja med mer allmän fakta om valdeltagande i Sverige och hela EU, och fortsätter därefter med att ta upp allt från ”Brexit” och EU-attityder, till svenska partier och partigrupper i Europaparlamentet. Syftet är att förse väljare och alla som är intresserade av Europaparlamentsval med grundläggande fakta om vad valet handlar om, skillnader i röstningsbeteende och medborgares uppfattningar. Tanken är att Valforskningsprogrammet och CERGU på så vis kan bidra till en faktabaserad samhällsdebatt och valkampanj. Utöver fakta baserad på Valforskningsprogrammets forskning om väljarbeteende i Europaparlamentsval, kommer även fakta baserad på officiell valstatistik och mätningar gjorda av SOM-institutet och Eurobarometern att finnas med, liksom faktauppgifter från Europaparlamentet.
För mer information kontakta:

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och ledare för Valforskningsprogrammet: henrik.oscarsson@pol.gu.se
Linda Berg, lektor i statsvetenskap, primärforskare Europaparlamentsvalsundersökningen och föreståndare CERGU: linda.berg@pol.gu.se