Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Thulin befordrad till professor i kulturgeografi

Publicerad

Eva Thulin blev i april 2020 befordrad till professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. En enig bedömargrupp anser att Thulins vetenskapliga arbete genomgående är av hög kvalitet och originalitet och att hennes pedagogiska meriter visar på omfattande erfarenhet och skicklighet.


Thulin’s research over nearly twenty years represent an important contribution to the understanding of digitalization, new technologies, internet, social media and smart phones, especially in relation to socio-spatial aspects of society.”
Per Gunnar Røe, Professor in Human geography, University of Oslo

Thulins vetenskapliga arbete handlar om virtuell kommunikationsteknik med en mobilitetsaspekt. Temat behandlas med djup och originalitet. […] Produktionen är genomgående av hög kvantitet och kvalitet. Man kan se en imponerande progression och teoretisk fördjupning i hennes texter som publicerats i alltmer högt rankade tidskrifter.
Gunnel Forsberg, Professor i Kulturgeografi, Stockholms universitet

Eva Thulin disputerade i kulturgeografi 2004 vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Ungdomars virtuella rörlighet. Användningen av dator, internet och mobiltelefon i ett geografiskt perspektiv”. (in med länk) Efter doktorandstudierna fortsatte hon sin forskningsverksamhet som post-doc vid Institutionen för kulturgeografi och hon erhöll 2008 en fyraårig forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet. Thulin har därefter erhållit ett stort antal projektanslag som stöd för sin forskning, från bl.a. Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten och Wallenbergstiftelsen. Thulins vetenskapliga produktion är omfattande, med ett stort antal refereegranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Hennes forskning är ofta citerad internationellt.

Thulin har under två decennier bedrivit forskning om socio-spatiala effekter av teknologiska förändringar med särskilt fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala media. Hennes studier har framför inriktats mot digitaliseringens utbredning i samhället och hur IKT påverkar olika aspekter av människors fritid och arbetsliv, sociala liv och kontaktmönster, mobilitet, resande och migration. Under senare år har hennes forskningsverksamhet tematiskt vidgats mot frågor om åldrande, hållbara städer och mobilitet. I ett pågående projekt undersöks generationsvisa förändringar i äldre människors tidsanvändning med bäring på välfärd och hälsa. I ett annat aktuellt projekt sätts fokus på hållbara städer, förtätning och närheten som strategi för ett bilfritt och hållbart resande.

Thulin har mångårig erfarenhet av undervisning inom mobilitet och hållbarhet, forskningsdesign, kvalitativ metod och analys, akademiskt skrivande samt geografisk vetenskapsteori och vetenskapshistoria. Thulin har även gett kurser på doktorandnivå inom mobilitet, tidsgeografi och kvalitativ metod och varit handledare för ett antal doktorander. Thulin är sedan 2018 ansvarig för forskarutbildningen i kulturgeografi. Sedan 2019 är hon ordförande i forsknings- och forskarutbildningskommittén vid Institutionen för ekonomi och samhälle.

Vid sidan av forskning och undervisning har Thulin haft ett antal bedömningsuppdrag som sakkunnig, varit medlem i betygskommittéer samt anlitad som extern expert i forskningsprojekt vid andra lärosäten. Hon har också varit referee för ett stort antal internationella tidskrifter.

Kontakt

Thulins personlig sida med kontaktuppgifter.

Thulin på Google Scholar.