Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ett ögonblick Susanne Garvis...

Publicerad

...ny professor i barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Du har alldeles nyss lämnat Australien och Monash University i Melbourne, Australien för ett nytt arbete vid Göteborgs universitet. Vad fick dig att göra detta?
– I vår tid når högre utbildning bortom länders gränser så det är viktigt för akademiker att förstå och uppleva olika sammanhang och kulturer. Göteborgs universitet är en fantastisk plats för barnpedagogisk forskning, något det har världsrykte för.

Vilka förväntningar har du på ditt nya arbete?
– Jag ser fram emot att lära mig mer om det svenska systemet, kulturen och språket. Jag ser också fram emot att samarbeta med andra och dela min kunskap om barnpedagogisk forskning.

Ditt forskningsfokus ligger bland annat på att undersöka hur förskola och förskollärarutbildning kan förbättras. Hur liknar svensk och australiensisk förskola och förskollärarutbildning varandra och vad skulle vi kunna ta efter här?
– Just nu lär jag mig fortfarande, detta är min andra vecka! Men jag hoppas kunna utforska likheter och skillnader i mina framtida forskningsstudier. En av fördelarna med att befinna sig i en global ekonomi är att vi kan lära av varandra.

Alldeles nyligen kom boken Beyond Observations: Narratives and Young Children ut där du är en av författarna. Vilket är ert budskap?
– Boken ger viktiga insikter om berättelser och småbarn. Den är uppbyggt för att hjälpa andra att lära sig mer om vikten av att ta vara på berättelser om små barn. Den första delen av boken utforskar begreppet berättande över hela det aktuella forskningsområdet. I den andra delen undersöks en rad olika metoder relaterade till berättande och små barn. Läsarna kommer att upptäcka hur metoderna hjälper barnen att bli både lyssnade på och respekterade.

För mer information, susanne.garvis@gu.se