Bild
Flagga på halv stång för Rolf Wolff
Utanför Gothenburg Research Institute flaggas det på halv stång för Rolf Wolff.
Foto: Agnes Faxén/Göteborgs universitet
Länkstig

"En omtänksam brobyggare" – kollegorna minns Rolf Wolff

Publicerad

En omtänksam brobyggare. Så beskrivs professor Rolf Wolff som hastigt gått bort efter en kort tids sjukdom. Rolf Wolff var rektor för Handelshögskolan mellan 2000 och 2010, och spelade en central roll för skolans utveckling mot att bli en stark akademisk institution.

Utanför Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan hänger flaggorna på halv stång. Kondoleansboken fylls snabbt av varma hälsningar. Rolf Wolff var en person som berörde många människor.

Startade GRI

Bild
Rolf Wolff
Rolf Wolff
Foto: Hillevi Nagel

– Rolf Wolff var en omtänksam, kreativ och samtidigt drivande brobyggare. Han hade en grundläggande förståelse för att prata de olika språk som finns inom akademi och näringsliv.

Rolf Wolff var en omtänksam, kreativ och samtidigt drivande brobyggare.

Det säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute (GRI), det tvärvetenskapliga forskningsinstitut som Rolf Wolff var med och startade 1989 tillsammans med professor Sten Jönsson.

– Rolfs arbete som visionär och entreprenör lade grunden till att Handelshögskolan idag har ett mycket framgångsrikt tvärvetenskapligt forskningsinstitut, som är internationellt väl erkänt, säger Ulla Eriksson-Zetterquist. 

Tanken med GRI är just att  bygga broar mellan den ekonomiska forskningen och näringslivet,  och institutet inrättades efter en intensiv fundraising. Efter bara några år var tre forskningsprogram igång. Redan 1994 grundade Rolf Wolff forskningsprogrammet Sustainability. Det här är något som visar vilken framtidstänkare han var, menar Ulla Eriksson-Zetterquist, med tanke på att hållbarhetsfrågorna i dag, 30 år senare, är helt centrala – i praktiken, forskningen och utbildningen. 

Stärkte Handelshögskolan

Under Rolfs period som rektor för Handelshögskolan expanderade verksamheten i antal professorer och studenter. Han inrättade ett post-doc program för nyblivna doktorer, ett fakultetsövergripande ledarskapsprogram och ett internationellt gästprofessorsprogram. Han knöt också verksamheten närmare till näringslivet. Han initierade skolans arbete med ackrediteringar och genomförde den första EQUIS-ackrediteringen. Rolfs vision och internationaliseringsstrategi har lett till att Handelshögskolan idag är så kallat triple crown-ackrediterad.

– Rolf drev framåt en process där Handelshögskolan blev allt starkare, och där vi gick från en vision om att vara "bäst i väst" till ett läge där Handelshögskolan mäter sig väl på den internationella arenan, säger Per Cramér, nuvarande rektor för Handelshögskolan. 

– I dag känner jag en ilska och en sorg, och tänker på hans öppna sinne, och enastående förmåga att ta möjligheter i flykten, framför allt vad gäller samverkan med det omgivande samhället. 

I dag känner jag en ilska och en sorg, och tänker på hans öppna sinne, och enastående förmåga att ta möjligheter i flykten

En person som under en lång tid arbetade nära Rolf Wolff är Kajsa Fung, enhetshef, externa relationer på Handelshögskolan. Hon menar också att samverkan var avgörande:

–  Det är Rolfs vision som HGU lever idag! Utan honom hade vi inte varit en triple crown Handelshögskola. Rolfs internationella bakgrund innebar att han hade en tydlig och klar förståelse och vision för vikten av att bygga upp internationella nätverk och kontakter för HGU och detta gjorde han med bravur enligt min åsikt, säger hon.

Lyhörd och lyssnande 

Kajsa Fung lyfter det faktum att Rolf Wolff hade många nära internationella kontakter i länder som Israel, USA och Kina som han vårdade under hela sitt liv, och att han initierade VPP-programmet för att ytterligare internationalisera Handelshögskolan. Hon talar även om hans framgångar för en ökad samverkan inom Göteborgsregionen, i och med att han lyckades etablera näringslivskontakter på hög nivå.
Kajsa Fung menar att något som var tydligt med Rolf Wolff var hans lyhördhet.

– Han var lyssnande, en visionär som alltid hade massor av idéer som han ville sjösätta – han ville något med verksamheten. Fick oss andra att sträcka på oss och kavla upp ärmarna. Man ville gå the extra mile för Rolf, i alla fall ville jag det. För mig var det lätt att bli övertygad av Rolfs argument, vi tänkte i liknande banor. På det personliga planet var Rolf en genuin vän, som alltid ställde upp om han kunde, tog sig tid att sitta ner över en kaffe och prata om högt och lågt, säger hon.

Han var lyssnande, en visionär som alltid hade massor av idéer som han ville sjösätta – han ville något med verksamheten.

Efter tjänstgöring som rektor för andra handelshögskolor, bland annat i Stockholm och i Tyskland, kom Rolf Wolff tillbaka till GRI som forskare. Hans närvaro där medförde som alltid många nya idéer, många spännande möten med personer inom och utom akademin, och strategiska diskussioner om aktuella forskningsområden. Ulla Eriksson-Zetterquist menar att Rolf Wolff besatt en sällsynt förmåga för att skapa samverkan och möten. Något som kanske i dag behövs mer än någonsin tidigare: 

–  Rolf hade en unik förmåga att översätta mellan de olika logiker som präglar näringsliv respektive akademi, ett intresse att lyssna på båda och hitta goda sätt att få dem att mötas. Vi kommer att sakna honom djupt.