Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

En herrgårdsvagn med plats för berikande samtal

Publicerad

Att stöta och blöta en fråga och med hjälp av fakta komma fram till nya insikter, det är vad seminarierna på Jonsereds herrgård i grunden handlar om, förklarar Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid Göteborgs universitet.

– Jonseredsseminarierna har blivit ett begrepp för just sådana förutsättningslösa diskussioner där syftet är att öka förståelsen snarare än att ge några färdiga svar, konstaterar Fredrika Lagergren Wahlin.

Det tar tio minuter med tåg från Göteborgs centralstation och sedan ytterligare tio minuters promenad att ta sig till Jonsereds herrgård. En geografisk förflyttning alltså, men kanske ännu mer en mental: stadens jäkt känns ganska avlägsen för den som vandrar genom ett lantligt landskap upp till den vackra villan.

– Den som avsätter kanske en eftermiddag för en stunds reflektion, blir berikad på ett sätt som är svårt att uppnå på ett stressigt kontor, menar Fredrika Lagergren Wahlin, som är ledamot av styrgruppen för Jonsereds herrgård. Jag tycker dock inte att man ska fokusera så mycket på själva byggnaden och de sköna omgivningarna utan istället på vad herrgården kan användas till.

– Jag tänker mig huset ungefär som en herrgårdsvagn, alltså en bil med mycket stort utrymme som har plats för det mesta.

Herrgården är helt enkelt en väldigt praktisk plats för samtal om viktiga frågor.

Samtalet som grund för universitetets verksamhet

Jonsereds herrgård ägs av Partille kommun, men det är Göteborgs universitet som sedan 2004 bedriver seminarieverksamhet där, i samverkan med andra aktörer som Folkuniversitetet, Chalmers, Göteborgs stad, näringslivet och andra.

– Samtalet, i form av seminarier och disputationer där man försvarar sitt forskningsresultat, utgör själva grunden för universitetets verksamhet, påpekar Fredrika Lagergren Wahlin. Företrädare för olika verksamheter bjuds in eftersom samtalet blir så mycket intressantare då; den nya kunskapen kan dessutom på så sätt spridas till det omgivande samhället men även tillbaka till universitetet.

– Den här sortens samtal, där argument och motargument som bygger på fakta, bryts mot varandra, är så långt ifrån ett allmänt tyckande man kan komma.

Det ligger i samtalets natur att endast en ganska begränsad grupp personer kan delta. På Jonseredsseminarierna medverkar sällan fler än ett tjugotal deltagare.

– Det kan verka exkluderande, men seminarierna är öppnare än många tror. Är man intresserad av ett särskilt evenemang går det bra att ringa, ofta finns det plats. Samtalen handlar inte om att ge så många svar utan snarare om att skapa ett utrymme för att diskutera sådant som är svårt, där det inte finns någon enkel lösning. Efter att ha fått större klarhet om problemet, med infallsvinklar från olika håll, kan en berikad diskussion föras vidare ute i samhället.

Utveckling pågår

Ibland hålls dock Jonseredsseminarierna på andra platser än i herrgården, som på Bokmässan, Vetenskapsfestivalen eller i universitetets huvudbyggnad, berättar Fredrika Lagergren Wahlin.

– Herrgården är verksamhetens nod, men vi har en pågående diskussion om att kanske börja ge fler seminarier på mer publika platser. Och att vi efter 15 år inte stagnerat utan fortsätter utvecklas, resonera kring verksamheten och utvidgar samarbetena är oerhört betydelsefullt.

– Jonseredsseminarierna är en del av Göteborgs universitets kärnverksamhet – så låt världens ledare åka till Davos, vi har minst lika givande samtal i Jonsered …

Av Eva Lundgren