Bild
Foto: Private
Länkstig

"En enorm lättnad" – Alexander Kristiansen har disputerat med Geographies of Management Ideas

Publicerad

Alexander Kristiansen försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Geographies of Management Ideas” vid Företagsekonomiska institutionen fredagen 8 december. Med sin forskning vill han både bidra till att belysa managementidéers betydelse för geografin och introducera befintlig forskning om managementidéer inom ämnet ekonomisk geografi.

Stort grattis, Alexander Kristiansen! Hur vill du beskriva "Geographies of Management Ideas?

En central fråga för alla organisationer är hur bör vi arbeta?

Inom vissa branscher, har svaret på denna fråga hos många företag varit Agil utveckling eller Lean produktion. Förenklat framställs dessa koncept ofta som färdiga recept på ”optimala” arbetssätt. Inom forskningsvärlden kallas dessa koncept ofta för managementidéer och har av naturliga skäl framförallt studerats av organisationsforskare då managementidéer styr hur vi människor arbetar inom företag. Men managementidéer påverkar inte enbart ekonomisk aktivitet internt inom företag, utan de påverkar även den ekonomiska aktiviteten mellan företag och dess kunder, leverantörer, samt andra aktörer på marknaden. Ett tydligt exempel på detta är mängden underleverantörer inom bilindustrin som etablerat sig i Göteborgsområdet till följd av Lean-konceptet just-in-time som är vanligt inom bilindustrin.

Trots att managementidéer bidrar till att forma ekonomisk aktivitet geografiskt, så har managementidéer inte uppmärksammats inom ämnet ekonomisk geografi.

Genom min forskning ämnar jag bidra till att dels belysa managementidéers betydelse för geografin, dels introducera befintlig forskning om managementidéer inom ämnet ekonomisk geografi.

Hur har du gått tillväga?

Under ett par månader skuggade jag dagligen fyra team av programmerare, både i Sverige och Kina, när de arbetade enligt managementidén Agile. När jag inte satt med på deras möten eller intervjuade dem så arbetade jag från ett skrivbord bredvid dem. Jag studerade teamens olika utmaningar i deras strävan att arbeta enligt Agile, och de skilda kulturella utmaningar som arbetssättet innebar för teamen i Kina och Sverige.

 Vilka utmaningar har du stött på?

För min del har utmaningarna främst legat på ett personligt plan. Till skillnad från många andra doktorander så hade jag arbetat ute i näringslivet i nästan 15 år innan jag återvände till den akademiska världen för att doktorera. Vad som bedöms som viktigt och relevant skiljer sig oerhört mycket åt mellan folk inom näringslivet och forskare inom företagsekonomi. Så även om min erfarenhet från näringslivet stundtals har varit en tillgång, så har den även inneburit en väldigt stor kulturell omställning för mig.

Kan du beskriva dina känslor nu?

En enorm lättnad.

Berättat för: Agnes Faxén