Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Drygt 10 miljoner till Handelshögskolan från Torsten Söderbergs Stiftelse

Publicerad

Strax före jul 2013 beviljades Handelshögskolan anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse till ett sammanlagt värde av närmare 10,5 miljoner kronor, inkluderat Gothenburg Research Institute. Störst anslag gick till en kapitalförstärkning av Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid skolan.

Torsten Söderbergs Stiftelses totala anslagsgivning för 2013 uppgår till över 80 miljoner kronor fördelat på de olika ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Göteborgs universitet blev största enskilda anslagsmottagare – med Handelshögskolan i spetsen.

7 miljoner kronor går till en kapitalförstärkning av Torsten och Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan. Den redan etablerade professuren i Business History historia innehas sedan 2011 av Susanna Fellman.

Docent Roger Schweizer tilldelas 904 000 kr för sitt projekt om utveckling av forskning- och utvecklingskapacitet på tillväxtmarknader. Dessa marknader erbjuder goda förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), för att ta fram innovativa och resurssnåla produkter och tjänster för den globala marknaden till relativt låga kostnader. Frågan är hur multinationella företag kan bygga upp nödvändig FoU-kompetens och -kunskap vid lokala enheter, och hur den enheten integreras i den globala organisationen.

Fil. dr. Per Hallén tilldelas 265 000 kr för tryckning av den bok som rapporterar om projektet ”Krona eller klave. Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal”. Boken kommer att omtolka Göteborgs ekonomiska historia under 1800-talet.

Vid Gothenburg Research Institute tilldelas professor Sven Hemlin 2 291 250 kronor för sitt projekt om förbättring av pensionsfondernas förvaltning.