Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Drömföreläsning: Indoeuropeiska språk

Folke Josephson, professor emeritus i jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs universitet, deltar i Vetenskapsfestivalen med en föreläsning om indoeuropeiska språk. En föreläsning som Henrik Borg från Piteå önskade sig, och vann, i Vetenskapsfestivalens tävling Drömföreläsningen. Henrik vill få en djupare förståelse i hur språk och historia hänger ihop.

Hur känns det att vara vinsten i en tävling?

– Det är inte jag som är vinsten, utan den går till forskningen om de indoeuropeiska språkens struktur och historia och om hur vår språkfamiljs historiska utveckling under fyratusen år kan studeras i samband med texter, historia och arkeologi. Vinnare är den som har motiverat ett vinnande förslag till föreläsning och andra intresserade åhörare. Det känns bra att få fästa uppmärksamhet på den jämförande språkforskningens metoder och resultat och dess betydelse för historisk språkvetenskap och för andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Vad handlar din föreläsning om?

– Föreläsningen skall handla om Folke Josephsonkomparativ metod och skriftliga källor till de äldre indoeuropeiska språken i Europa och Asien och om senare belagda språk i vår språkfamilj. Några av de äldre undergrupperna i Asien har blivit kända under det senaste seklet. Rekonstruktion av de olika undergruppernas respektive moderspråk är av fundamental betydelse för den samlade rekonstruktionen av förhistorisk språkstruktur. Principerna för rekonstruktion och fonologins, formlärans, syntaxens och ordförrådets relativa betydelse kommer att behandlas. Ordförrådet lär oss mycket om förhistorisk kultur, samhällsstruktur och teknik.

– Frågan om skälen till de indoeuropeiska språkens utbredning och frågan om eventuella stora folkförflyttningar skall diskuteras. Både förhistoria och den kända allmänna historien blir aktuella. Det blir också skrift och dokument, handel och språkkontakt i forntid och senare tid. Försök att samordna arkeologins och språkforskningens resultat har lett till mycket spekulation men också till nyttig samverkan. Det är särskilt fallet alltefter som nya skriftliga källor har blivit kända och tolkats i samband med utgrävningar i Främre orienten och Grekland.

Varför vill du medverka i Vetenskapsfestivalen?

– Jag tror att jag har blivit tillfrågad eftersom det finns ett stort intresse bland allmänheten för språkhistoria och språkstruktur och jag har velat hålla föreläsningen eftersom jag menar att det är angeläget att presentera ett forskningsämne av tvärvetenskaplig natur, som har blivit försummat och nedlagt vid vårt och flera universitet. Det beror på okunskap om forskningens metod, dess utveckling och dess ställning inom samtida historisk lingvistik.

Tid: 10 maj kl 16:00-16:30
Plats: Scenen, Nordstadstorget

Läs mer om Vetenskapsfestivalen