Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Doktorandkurs ska lära forskarstuderande skriva kvalitativa ansökningar

illustration glödlampa

En ny kurs vill få forskarstudenter att tänka annorlunda genom att belysa fenomen och teorier inom digital innovation på oväntade sätt. Undervisningen är lokaliserad till olika lärosäten runt om i landet med internationellt renommerade lärare.

Frontiers in Digital Innovation Research: Phenomena, Theories, and Approaches är en ny doktorandkurs vid Göteborgs universitet. Den koordineras av Swedish Center for Digital Innovation, som är ett samarbete med Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. I slutet av februari startar första delen av de 17 moduler som kursen är uppbyggd av. Innehållet i modulerna är tänkt att ge olika vinklar på de angreppsätt som forskning på digitalisering och digital innovation fordrar.

fredrik svahn– Vi tar ett brett grepp för att visa på olika metoder, nya sätt att arbeta med analys på och nya sätt att undersöka datakällor på. Tanken är att skaka om doktoranderna, få dem att reflektera kring sin egen forskning och fundera på om de kan arbeta på andra sätt och vad det skulle få för konsekvenser, säger Fredrik Svahn, kursansvarig.

I kursen har nyttoaspekten varit en viktig del av arbetet med innehållet och läromålen. Doktoranderna ska drivas att lyfta blicken och tänka bortom disputationsögonblicket. Examinationen består av en forskningsansökan som studenterna ska skriva och som sedan ska hålla måttet för att skickas till någon av de stora finansiärerna som exempelvis Vetenskapsrådet eller Wallenbergstiftelserna.

– När man får sin första tjänst efter avslutade doktorandstudier förväntas man från dag ett att kunna söka och bidra med forskningsmedel. Problemet är att det är få forskarstuderande som har hunnit arbeta med ansökningar under doktorandtiden. Kursen blir på så sätt en nyttig övning, samt meriterande genom att man faktiskt har en färdig ansökan när man sedan söker jobb, säger Fredrik Svahn.

Totalt fick 18 studenter plats på kursen av närmare 50 sökande från olika skandinaviska länder.

Läs mer: Frontiers in Digital Innovation Research: Phenomena, Theories, and Approaches

Huvudbild: Mark Mags
Porträttbild: Peter Larsson