Bild
Portraits of three PhD students
PhD students Jimmy Karlsson, Ronja Helénsdotter, and Chi Nguyen at the Department of Economics. Photo: Lars Magnusson
Länkstig

Doktorandkonferens gav nya forskningsinsikter

Publicerad

Tretton doktorander på Institutionen för nationalekonomi och statistik tog tillfället i akt och presenterade sin forskning på årets doktorandkonferens.
– Jag fick väldigt bra feedback från deltagarna som kommer att utveckla min forskning, säger Ronja Helénsdotter.

Bild
Andreea Mitrut, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Andreea Mitrut, professor i nationalekonomi och från juli studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för nationalekonomi med statistik.

För Andreea Mitrut, professor i nationalekonomi och studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet från juli, är konferensen en möjlighet för de seniora forskarna att lära sig mer om doktorandernas arbete.

– Samtidigt kommer förhoppningsvis doktoranderna att dra nytta av deras kommentarer. Jag ser också konferensen som en chans för doktoranderna att vänja sig vid att strukturera och presentera sitt arbete för en större och mindre specialiserad publik, säger Andreea Mitrut.

Lärorikt med förberedelserna 

Ronja Helénsdotter, doktorand på fjärde året, presenterade sitt arbete med titeln "Drugs, Crime and Mental Health: Effects of Peers in Residential Facilities".

– Min forskning handlar om policyrelevanta frågor i skärningspunkten mellan hälsoekonomi, ekonomin i riskbeteenden och barnskydd.

Under den 20 minuter långa presentationen, inklusive frågor, skulle forskningen presenteras kortfattat och koncist.

Att förbereda sig för en konferens är en viktig del av skrivprocessen 

– Att förbereda sig för en konferens är en viktig del av skrivprocessen eftersom det får dig att tänka på ditt framförande, inramning etc. Jag lärde mig också mer om alla intressanta projekt som de andra doktoranderna arbetar med, säger Ronja Helénsdotter.

Chi Nguyen presenterade för första gången sitt arbete på en doktorandkonferens, och såg det som en möjlighet att öva på att tala inför publik.

– Jag var väldigt nervös, men allt gick bra och jag fick bra råd och förslag till mitt projekt efteråt. Jag lärde mig också om de många coola idéer som mina doktorandkollegor arbetar med.

Hennes forskningsintresse är familjeekonomi och beteendeekonomi, och under konferensen presenterade hon projektet ”Family Policies and the Marriage Market’s Equilibrium”.

– Jag analyserar hur människor väljer sin partner eller make, samt olika familjerelaterade beslut så som hur mycket man ska arbeta, hur många barn man ska skaffa och så vidare, säger Chi Nguyen.

Klimatpolitikens påverkan på arbetsmarknaden

Jimmy Karlsson studerar vilka effekter klimatpolitiken har på arbetsmarknaden.

– Jag är intresserad av att se om klimatpolitiken förändrar efterfrågan på arbetstagare hos de företag som påverkas mest av regleringen, och därmed vilka kompetenser som kan vara viktiga för framtida utsläppsminskningar. För att svara på detta analyserar jag variationen i den svenska koldioxidskatten.

För honom gav konferensen en bra inblick i vilken typ av kommentarer som vanligtvis ställs i dessa sammanhang, och lärde sig mer om de andra studenternas projekt.

Jag fick flera kommentarer både under och efter min presentation som kommer att vara användbara för min fortsatta forskning

– Men framför allt fick jag flera kommentarer både under och efter min presentation som kommer att vara användbara för min fortsatta forskning, säger Jimmy Karlsson.


Text: Jessica Oscarsson