Bild
Michael Schöll är professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet och blev 2021 invald i Sveriges unga akademi.
Michael Schöll är professor i molekylär medicin vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och blev 2021 invald i Sveriges unga akademi.
Foto: Elena Camporesi
Länkstig

Digitala biomarkörer, biomarkörer i blod och AI för förbättrad hjärnavbildning: Michael Schöll del av nya projekt i Sydkorea, EU och USA

Efter att i våras ha erhållit sin professur i molekylär medicin fortsätter nu Michael Schöll sin forskning på den mänskliga hjärnan. Utifrån sin expertis blev Michael nyligen även rekryterad till det sydkoreanska programmet Brain Pool, där förbättrade bildtekniker kommer spela en avgörande roll för ökad förståelse av synaptisk integritet i samband med neurodegenerativa sjukdomar.

Del av expertprogrammet Brain Pool i Sydkorea

Brain Pool-programmet öppnar upp för koreanska forskare att bjuda in utvalda experter från andra länder som på så vis blir del av det koreanska programmet. För finansieringen står The National Research Foundation of Korea.

Tillsammans med sin värd, professor Justin Lee som är föreståndare för Center for Cognition and Sociality vid Institute of Basic Science (IBS), ska Michael fokusera på att validera nya imaging-verktyg för att visualisera, mäta och utvärdera synapshälsan i den mänskliga hjärnan.

- Lee och hans team tillhör världens ledande forskare på området och det ska bli mycket lärorikt att arbeta med dem. Förändringar i synapserna leder till försämrad kommunikation mellan neuroner i hjärnan och resulterar i minnesproblem och annan kognitiv försämring som är karakteristiska för olika neurodegenerativa sjukdomar. Medan vi under lång tid kunnat mäta och visualisera neurodegeneration, har vi bara nyligen fått tillgång till biomarkörer för synaptisk densitet i hjärnan. Det är angeläget att forska vidare på hur dessa biomarkörer presterar och ta reda på mer om vad de exakt reflekterar, säger Michael Schöll.

Digitala biomarkörer - samarbete med Washington University

Under våren beviljades Michael även amerikanska NIH-medel och blev därmed del av en global studie som leds av The Cognitive Technology Research Lab vid Washington University i St Louis. Studien involverar flera sites runt om i världen, varav ett är  Göteborgs universitet med ett anslag på 820 000 dollar. Studien är inriktad på att utveckla och testa digitala biomarkörer för Alzheimers sjukdom hos individer med Downs syndrom.

- En digital biomarkör kan vara information från till exempel en sensor, som en smartwatch, eller resultat från en mobilapp som testar vissa förmågor. I det här fallet handlar det om en app som testar individernas kognitiva funktioner. I samarbete med minnesmottagningen och omsorgspsykiatrin kommer vi kunna följa upp dessa digitala markörer och utvärdera deras betydelse för individernas kognitiva funktion samt deras association med andra biomarkörer som reflekterar sjukdomens patofysiologi, säger Michael.

EU-medel till regionalt projekt - implementering av biomarkörer i vården

Digitala biomarkörer och nya blodbaserade biomarkörer för Alzheimers sjukdom spelar en viktig roll även i ett stort regionalt projekt som Michael förbereder just nu i samarbete med Västra Götalandsregionen och kollegorna Kaj Blennow, Henrik Zetterberg och Silke Kern. Studien heter ”REAL AD” och kommer att bjuda in alla 50–80-åringar i VGR, som inte har någon demensdiagnos, att testa sin kognition i hemmet och sedan lämna ett blodprov på en av Närhälsans vårdcentraler för analys av blodbiomarkörer. Under våren erhöll Michael och Henrik bland annat 1,1 miljoner Euro från europeiska Innovative Health Initiative (IHI) och studiegruppen slöt samarbetsavtal med bland annat Roche Diagnostics för projektet.

Läs mer: Schöll en av forskarna som erhåller medel från Vetenskapsrådet 2023

Fortsatt engagemang inom Wallenbergcenter

Michael var en av de första unga forskarna som rekryterades till Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) och är nu knuten till centret som alumn där han fortsatt engagerar sig i nätverket.

Michael har som WCMTM-Fellow nyligen tilldelats ett Wallenberg LaunchPad (WALP)-anslag på 4,5 miljoner SEK. Anslaget kommer att stödja utvecklingen av AI-verktyg som ska förbättra klinisk bilddiagnostik.

- Jag brinner för att översätta forskningsresultat till klinisk användning. Min förhoppning är att våra studier bidrar med rätt data för att validera och implementera biomarkörer och andra modaliteter i kliniken som har visat sig fungera i forskningsstudier, säger han.