Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

De stora frågorna löser vi bäst tillsammans

Publicerad

Ju mer komplexa samhällsutmaningar vi står inför, desto viktigare är det att jobba över disciplingränserna för att tackla dem. Handelshögskolan har en av landets starkaste forskningsmiljö inom det ständigt aktuella ämnet godstransport och logistik. Johan Woxenius, professor i logistik, ser tvärvetenskapen som en förutsättning för framgång.

Johan Woxenius

Handelshögskolan har ett starkt forskarteam inom området transport och logistik, särskilt när det gäller samspelet mellan godstransporter och det omgivande samhället. Nu är Handelshögskolan den naturliga arenan för ett antal stora forskningsprojekt.

Samarbete över gränserna berikar

Även om kompetensen finns i korridoren så söker teamet ständigt tvärvetenskapliga samarbeten för att bli ännu bättre.

– Transportfrågorna är väldigt komplexa, ofta ligger en samhällsutmaning i grunden. Det är just i de här projekten vi behöver gå in med olika discipliner. Ta ett ämne som självkörande bilar till exempel. Det räcker inte med ett gäng fordonsingenjörer för att hantera en sån fråga. Tvärvetenskapen är helt enkelt en nödvändighet för att lösa utmaningarna. Sen är det ju väldigt roligt att jobba så också, säger Johan Woxenius.

Tre tunga projekt i pipen

Förra året initierades tre spännande projekt där bland andra jurister, nationalekonomer, logistiker och systemvetare jobbar tillsammans med Handelshögskolan som bas.

– Vi har ett projekt om farligt gods där vi studerar regelverk och informationsflöden. Här handlar det mycket om att väga samhällsintressen mot kommersiella intressen. Sen har vi projektet Supply Chain Finance som handlar om hur vi kan värdera varor när de befinner sig i transportkedjan och göra det enklare för företag att handla med varandra med hjälp av digitaliserade transportdokument. Och så har vi ett projekt där vi undersöker miljöstyrande avgifter och incitament för hamnverksamheter med särskilt fokus på landtransporterna, berättar Johan Woxenius.

Även samhällsaktörerna är ombord

I dagens forskning är det viktigt att ha med industrin eller någon samhällsföreträdare i projekten, inte minst för att få finansiering. Även här har Johan Woxenius och hans kollegor varit framgångsrika.

– I samtliga projekt har vi både stora samhällsorganisationer och företag som engagerar sig. Vi är riktigt bra på det om man jämför internationellt. Det handlar delvis om att vi verkligen förstår praktiken, att vi har labbet ute i verkligheten och inte bara jobbar teoretiskt. Det är en bra utgångspunkt för att åstadkomma saker ihop, säger Johan Woxenius.

I forskningsfronten

Johan Woxenius kom till Handelshögskolan från Chalmers för snart tio år sedan, och han har inga planer på att vända tillbaka eller sadla om.

– Ju äldre jag blir, desto mer ökar mitt intresse för samhällsfrågor. Jag trivs verkligen i min akademiska roll och känner att vi är med och bidrar i den internationella forskningsfronten, avslutar Johan Woxenius.
 

JOHAN WOXENIUS

Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan. Han blev civilingenjör i Industriell ekonomi på Chalmers 1991, disputerade 1998 och utnämndes till docent 2006. Johan Woxenius leder Göteborgs universitets del av kompetenscentren Lighthouse inom sjöfart och Northern Lead inom logistik, liksom det strategiska forskningsområdet Transport. Dessutom är han ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt medlem i ett antal vetenskaps- och redaktionsråd.


Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2017
Blädderbart magasin