Bild
Diagrammet visar de relativa mängderna sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg från februari 2020 (vecka 7). Veckonummer på X-axeln.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Coronasmittan ger inte vika – följ kurvans utveckling

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg visar att smittan inte ger vika. Trenden mot en allt högre lägstanivå bekräftas av veckans resultat från Göteborgs universitet.

Diagrammet som presenteras omfattar utvecklingen av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg vecka för vecka från den första provtagningen i mitten av februari (vecka 7) år 2020. Den senaste mätningen bygger på prover tagna förra veckan (vecka 34) den 22-28 augusti.

Pandemivågorna ett, två och tre framträder tydligt i diagrammet. De ter sig dock små jämfört med pandemivåg fyra som hade sin toppnotering i januari (vecka 2) 2022. Därefter har nivåerna fluktuerat.

Ingen bottenkänning

Denna vecka tar kurvan en liten sväng uppåt, men det är utvecklingen av lägstanivån som är mest framträdande. Halten sars-cov-2 i av loppsvattnet i Göteborg går inte längre i botten mellan uppgångarna, vilket visar att smittan inte ger med sig.

Bild
Heléne Norder. Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Det är ingen större förändring på en vecka, men baslinjen är definitivt förhöjd, konstaterar Heléne Norder, mikrobiolog och forskningsledare med ansvar för de mätningar och analyser som görs på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

För vård och smittskydd

Forskargruppen bakom undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg samarbetar med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner. Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten.

Mätningarna och analyserna av proverna rapporteras direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland. Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.