Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Coronanivån upp – och omikron BA.5 dominerar

Publicerad

En viss uppgång av halten coronavirus – och ett kraftigt övertag för omikronvarianten BA.5. Så är läget i avloppsvattnet i Göteborg enligt senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Det är en dominans av BA.5, och det är första gången den är så tydlig. Den har slagit ut alla andra varianter, det är den enda tolkning vi kan göra, säger Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet.

Efter två veckor av relativt låg halt sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg noteras nu en viss uppgång, dock inte till tidigare pandemivågors toppnoteringar. Den nu aktuella veckomätningen bygger på prover tagna under vecka 28, den 11-17 juli.

Samtidigt konstateras att det är just undervarianten av omikron, BA.5, som helt dominerar. BA.5 bedöms vara mer smittsam och med förmågan att ta sig förbi det immunförsvar som vaccination och tidigare genomgången covid-19 ger. Vaccination och genomgången infektion ger dock ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Påvisar smitta i samhället

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock successivt minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Entero- och adenovirus

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som ökat i senaste veckomätningen och ligger relativt högt för säsongen. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, är för andra veckomätningen i rad något förhöjd i mätningarna av avloppsvatten i Göteborg.