Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Coronahalten i avloppsvattnet fortsätter uppåt

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg fortsätter att stiga. Det visar senaste resultaten och analyserna från Göteborgs universitet.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Ja, tyvärr fortsätter det uppåt, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, om det aktuella veckoresultatet, baserat på prover tagna vecka 29, den 18-24 juli.

Proverna som togs under vecka 26 och 27, fram till den 10 juli, påvisade en relativt låg halt av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Men efter det har halten stigit i två veckomätningar i rad.

Resultaten från den nu aktuella mätningen visar att nivån ligger klart över toppnoteringarna för pandemivågorna ett, två och tre, men under toppnivån för pandemivåg fyra.

Ett mått på smittoläget

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock successivt minskat i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Entero- och adenovirus

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av enterovirus, som ökat i senaste veckomätningen och ligger relativt högt för säsongen. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.

Halten adenovirus, som ger luftvägsinfektioner och misstänks för att även ge gulsot hos barn, sjunker i den aktuella veckomätningen av avloppsvatten i Göteborg.