Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christina Osbeck ny prefekt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Publicerad

Tre frågor till docent Christina Osbeck som med start 1 juli och sex år framåt nu blir prefekt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP.

Varför har du tackat ja till prefektuppdraget?
– Jag har tackat ja till prefektuppdraget för att jag på så sätt hoppas kunna bidra till att utveckla verksamheten vid institutionen på ett fortsatt positivt sätt. Det har varit intressant och lärorikt att ha fått arbeta tillsammans med Jonas Emanuelsson och den övriga ledningsgruppen under de tre år jag varit verksam som proprefekt. Jag upplever att vi har stora resurser vid IDPP tack vare den sammansättning av personer som arbetar här, det engagemang och den anda kollegor emellan som finns här. Därför känns det roligt att få vara med och ta arbetet vidare.

– Ett av mina uppdrag som proprefekt har varit att verka för ökad koordination mellan forskning, utbildning och samverkansarbete. Jag tror att det finns mycket att vinna på att uppmärksamma våra verksamhetsområden samlat och arbeta för att de på ett bra sätt befruktar varandra. Jag vill fortsatt verka för en hög grad av gemensam inriktning i forskning, utbildning och samverkan vid IDPP och på så sätt bidra till såväl ökad verksamhetskvalitet som arbetsglädje.

Vilka blir de största utmaningarna för IDPP framgent, som du ser det?
– Det finns flera utmaningar som institutionen står inför, till exempel när det gäller förändrade prislappar för utbildning och de konsekvenser i förändrade arbetssätt som detta kan medföra. Att utveckla institutionens forskningskapacitet är något som också fortsatt kräver extra insatser. Samtidigt finns det många möjligheter som ligger framför oss, exempelvis när det gäller ökade förutsättningar för samverkansforskning – vilket också kommer att påverka lärarutbildningens inriktning på ett positivt sätt, bedömer jag.

Vilken bör den största skillnaden mellan IDPP idag och IDPP 2024 vara?
– En förhoppning är att studenterna i ökad grad upplever att de genom sin utbildning är en del av en forskande kontext, där man förutom att tillägna sig grundläggande perspektiv och granska aktuell forskning, också bidrar till att förflytta kunskapsfronter. Det skulle i så fall innebära att vi på ett positivt sätt utvecklat såväl utbildning som forskning, och med all sannolikhet därmed också vår samverkan som en viktig dimension av båda dessa verksamhetsområden. Jag hoppas med andra ord att IDPP i ännu högre grad förmår bidra till ökad kvalitet i elevers lärande och lärares arbete.

Till proprefekt för IDPP, också för perioden 180701-240630, har universitetslektor Maria Svensson utsetts.

För mer information: Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se,Tel: 031-786 2273