Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CERGU söker en postdoktoral forskare inom forskningsområdet 'EUROPA OCH DESS GRÄNSER'.

Publicerad

Tidsbegränsad anställning omfattande två år, 80%. Tillträde efter överenskommelse.

Centrum för Europaforskning (CERGU) söker en postdoktoral forskare inom forskningsområdet ”EUROPA OCH DESS GRÄNSER”.

Forskningen vid CERGU har stor bredd. Den rör sig mellan Europas olika delar, mellan sociala frågor och den europeiska integrationen, mellan europarätt och de kulturella identiteterna. Forskare vid CERGU fördjupar sig i flyktingfrågor och regionalism, EU:s institutioner och relationer till omvärlden, i frågor om handel, medborgarskap och hållbar utveckling. Ett genomgående tema för CERGU:s forskning har varit Europas gränser, vilket sysselsatt flertalet av CERGU:s doktorander och postdoktorala forskare.

CERGU är en nätverksbaserad centrumbildning vilket innebär att alla forskare och övrig personal som är knutna till CERGU sitter fysiskt placerade på sina ämnesinstitutioner.
Anställningen utlyses för disputerade forskare. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Som grund för bedömning av den sökandes meriter kommer att ligga dels en projektbeskrivning av den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen, dels tidigare forskning med anknytning till projektet. Det är viktigt att det planerade forskningsprojektet är av sådan art att det kan slutföras på de två åren. I projektbeskrivningen måste därför anges i vilken form projektet är tänkt att redovisas.

ARBETSUPPGIFTER: Anställningen innebär att självständigt genomföra egen forskning samt att ingå i planering och genomförande av, i första hand, projektverksamheten vid CERGU. Det förutsätts också att innehavaren av anställningen deltar aktivt i seminarieverksamheten vid CERGU samt att han/hon fortlöpande presenterar sin forskning. Vid anställningen träffas överenskommelse med avtalad ämnesinstitution angående eventuell undervisning upp till heltid.

KVALIFIKATIONER: Avlagd doktorsexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (inkl ekonomi och juridik). Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före sista ansökningsdag och sökande ska ej tidigare ha haft anställning som forskarassistent/postdokforskare.

För mer information se http://ledig-anstallning.adm.gu.se/detail.php?lt_id=6511.