Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Centrum på Handelshögskolan störst i Sverige inom handelsforskning

Publicerad

Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for Retailing på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är tillsammans störst inom handelsforskning i Sverige sett till mängden beviljade forskningsmedel sedan 2010. Det visar en ny kartläggning.Studien är gjord av Handelns utvecklingsråd och visar att cirka 300 miljoner kronor har gått till forskning om handel i Sverige sedan 2010. Av dessa har 70 miljoner gått till projekt på Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) och Centre for Retailing (CFR). Centrumen är tillsammans störst i Sverige inom handelsforskning enligt kartläggningen.

Ulrika Holmberg, föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap– Vi ser nu resultatet av att de här centrumbildningarna vid Handelshögskolan har funnits ett tag. Göteborg har en stark tradition som handelsstad, så det känns kul att få ett kvitto på att forskning om konsumtion och handel har ett fortsatt starkt fäste här, säger Ulrika Holmberg (bilden) och Lena Hansson, föreståndare för CFK respektive CFR.  

Kartläggningen visar att hållbarhet är det största forskningsområdet inom handel i Sverige (knappt 30 procent av medlen), följt av konsument (25 procent) samt marknad, strategi och etablering (knappt 20 procent).

Tillsammans har de båda centrumen en bred profil och många projekt har inslag av hållbarhet. På CFK är projekt inom konsument, digitalisering och marknadsföring vanligast.
– CFK:s bidrag är att studera konsumtionskulturen och nya konsumtionsmönster på djupet och däri uppmärksamma handelns mångfacetterade roll i samhället, säger Ulrika Holmberg.

Lena Hansson, föreståndare för Centre for RetailingProjekten inom CFR belyser handel ur ett brett perspektiv och handlar om alltifrån bemannings- och rekryteringsstrategier, digitalisering och förändrade affärsmodeller till distribution och logistik.
– Handeln har stor samhällsekonomisk betydelse, i dag står den för ungefär 15 procent av Sveriges BNP och sysselsätter många människor. Genom ett brett perspektiv i forskningen vill vi bidra till handelns utveckling, säger Lena Hansson, föreståndare för CFR.

Rapporten visar att handelsforskningen i Sverige är koncentrerad till fem aktörer. Förutom CFK och CFR är det: Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, HUI Research samt Swedish Institute for Innovative Retailing. De här fem har fått cirka 40 procent av forskningsanslagen sedan 2010. Kartläggningen visar också att endast 0,4 procent av forskningsmedlen från statliga och offentliga forskningsfinansiärer har gått till handelsforskning under perioden. 

Läs rapporten på Handelns utvecklingsråds webbsida

Mer om Centrum för konsumtionsvetenskap
Mer om Centre for Retailing
 

FAKTA:
Sedan 2010 har cirka 300 miljoner kronor (både från privata och offentliga finansiärer) gått till handelsrelaterad forskning i Sverige. De fem stora aktörerna har fått 128 miljoner kronor

Statliga och offentliga finansiärer har beviljat cirka 50 miljarder kronor till forskning sedan 2010. Av dessa har endast cirka 200 miljoner gått till handelsforskning.

De största offentliga och statliga forskningsfinansiärerna är Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Vinnova, KK-stiftelsen, Mistra, Riksbankens jubileumsfond, STINT, SSF, Vårdalstiftelsen och Östersjöstiftelsen.

Källa: Handelns utvecklingsråd, rapporten “Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010-2014”