Bild
Boo Johansson
Foto: Ragnhild Larsson
Länkstig

Boo Johansson får stora gerontologipriset 2021

Varje år delar sedan 2003 delar Sveriges gerontologiska sällskap, SGS, ut ett pris till personer som haft en framstående roll inom området äldre och åldrande. Årets pris går till AgeCap-forskaren Boo Johansson, senior professor i psykologi, vid Göteborgs universitet.

Boo Johansson får priset för att han har bidragit till att svensk gerontologisk forskning satts på världskartan, dels genom att ha initierat och drivit stora forskningsprojekt, däribland tvillingprojektet Octo twin som nått stor framgång internationellt, dels för sitt stora engagemang att sprida svensk forskning.

Han har bland annat varit adjungerad professor vid framstående utländska universitet och engagerat sig i internationella organisationer som exempelvis Gerontological society of America, 22 Nordic congress in gerontology och 9th International congress of the Association of gerontology and geriatrics of the European region, IAGG-ER.

Priset, som består av ett inramat diplom och 20 000 kronor, delades ut i samband med Sveriges gerontologidag den 29 april 2021.