Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bok: Påhlsson, R. (2015). Momsfri sjukvård

Publicerad

Bok: Påhlsson, R. (2015). Momsfri sjukvård; 1:a upplagan
publicerad av Iustus Förlag
ISBN: 9789176789438
Antal sidor: 208 sidor

Iustus Förlag

Mervärdesskatten är föremål för en långtgående EU-rättslig harmonisering. Huvudregeln är att skatt ska tas ut för alla varor och tjänster, men det finns flera undantag.

Sjukvårdsundantaget har fått kraftigt ökad betydelse på senare år, bland annat på grund av det ökade utbudet av vård utanför den offentliga sektorn. Privatiseringarna har också lett till en het politisk debatt om vinster i företag som verkar inom välfärdens kärnområden.

Denna rättsvetenskapliga studie undersöker hur mervärdesskatteundantaget för sjukvård är konstruerat i EU-rätten, samt hur det har genomförts i svensk rätt.