Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biografi över språkvårdaren Bertil Molde

Publicerad

Bertil Molde har kallats Sveriges främste språkvårdare under 1900-talet. Många ansåg att han var för tolerant och ”tillät vad som helst”, men han var av åsikten att svenska språket tillhör alla och måste få förändras. Nu finns en biografi över Bertil Molde och Sven-Göran Malmgren, professor emeritus i svenska språket, är en av författarna.

Sven-Göran Malmgren, professor emeritus i svenska språket vid Göteborgs universitet, har tillsammans med Birgitta Agazzi, språkvårdare och tidigare nyordsansvarig på Språkrådet och Svenska språknämnden, skrivit biografin Bertil Molde. Språkvårdare och folkbildare som gavs ut under sommaren.

– Bertil Molde var först och främst Sveriges främste språkvårdare genom tiderna, mycket känd radioman och tidningsskribent. Han framträdde bland annat i radio cirka tusen gånger och hade en sällsynt förmåga att förklara språkliga problem på ett lättbegripligt sätt. Som chef för Svenska språknämnden och även tidigare hade han en fenomenal arbetskapacitet och även god organisationsförmåga; han lyckades starta åtskilliga nya verksamheter, säger Sven-Göran Malmgren.

Förlagsarbete och poesi

Bild
Omslag till boken
Bokomslag.

Till skillnad från Birgitta Agazzi som kände Bertil Molde personligen så kände Sven-Göran Malmgren bara till honom. Under arbetet med boken var det flera saker som överraskade honom.

– Birgitta visste som sagt mycket mer än jag, men inte heller hon kände till allt om framför allt hans liv före 1961, då han blev chef för Språknämnden. Själv visste jag ingenting om hans liv före det året. Till exempel att han var en av de främsta krafterna inom Stockholms högskolas kursverksamhet 1940-45, att han tillträdde en tjänst som svensk lektor i Århus i mars 1945, innan den tyska ockupationen och världskriget ännu var över, att hans doktorsavhandling var ett pionjärarbete om den första danska bibelöversättningen och att han hade arbetat fem år på förlag, varav tre år på Natur & Kultur, och slutligen att han var en riktigt begåvad poet med flera publicerade dikter. Jag fick också förmånen att lära känna hans dotter Åsa Molde, som är läkare med internationella uppdrag. Hon fick mig att förstå att hustrun Inger Molde (lärare och översättare) var en av förutsättningarna för hans imponerande livsverk.

Stort intresse för språkfrågor

På 1960- och  1970-talet var Bertil Molde en av Sveriges mest kända personer, genom sin medverkan radioprogram där han talade om språkliga problem, och sina många språkspalter i dagstidningar. Hur ser intresset för språkfrågor ut bland allmänheten idag?

– Jag tror att det är ganska stort. När jag var redaktör för Svenska Akademiens ordlista 2010-2015 svarade jag på cirka tusen brevfrågor, det var bland det roligaste jag har gjort. Inte minst för att frågorna inte alls bara handlade om rätt och fel utan ofta vittnade om ett genuint språkintresse (varför det heter så och så till exempel). Sådana frågor som Bertil Molde besvarade många tusen av.

Hur mår svenska språket år 2020?

– Det mår ganska bra, delvis tack vare Bertil Molde och hans efterträdare på Språknämnden, delvis tack vare att svenskan (mycket tack vare Svenska Akademien) är, som det ofta sägs, ett av världens bäst beskrivna språk. Det finns en utomordentlig grammatik över svenskan, en utomordentlig historisk ordbok (SAOB, där Molde arbetade i drygt fem år) och mycket goda samtidsordböcker.

– Många är oroliga över att engelskan (och kanske kinesiskan?!) ska "ta över", men den rädslan är starkt överdriven; de flesta lånord, engelska och andra, lånas in därför att de fyller ett behov. Visst finns det onödiga modeord, men de hålls i schack av Språknämndens efterträdare Språkrådet.

– Litteraturen blomstrar och författare som Kerstin Ekman, Klas Östergren och Kjell Westö håller hög internationell klass. Westö är finlandssvensk, och svenskan i Finland är relativt sett (cirka fem procent) mycket omhuldad. Skribenterna i de stora dagstidningarna är ofta mycket goda stilister. Och kanske viktigast: i Moldes anda råder en stor språklig tolerans, de flesta inser att språket måste förändras och att det måste finnas språklig variation.

Engagerad i flera ordboksprojekt

I biografin beskriver Birgitta Agazzi och Sven-Göran Malmgren Bertil Moldes forskning och breda arbete inom det språkliga området. Tillsammans tecknar de Bertil Molde genom efterforskningsarbete i arkiv, skriftliga källmaterial och radioprogram samt genom en mängd intervjuer som ger nya spännande perspektiv på hans liv.

Sven-Göran Malmgren har bland annat lett forskningsprojektet “Det svenska ordförrådets utveckling 1800-2000” och varit engagerad i flera ordboksprojekt, bland annat Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien och 14:e upplagan av Svenska Akademiens ordlista.