Bild
Sten Tolgfors i kostym i trapphuset på Handelshögskolan
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Besök av Sten Tolgfors, ny landshövding

Publicerad

Länsstyrelsen Västra Götaland är en av Handelshögskolans Public Partners. I veckan gästades vi av Sten Tolgfors, nytillträdd landshövding. Vad gör egentligen en landshövding och varför är det värdefullt att vara partnerföretag till Handelshögskolan?

Hallå där Sten Tolgfors! Vad är en landshövdings uppgift?

Landshövdingen leder Länsstyrelsens arbete. Mycket fokus ligger på uppgiften att utveckla det civila försvaret, men också att stödja regional utveckling och att stärka demokratin. Som företrädare för regeringen har jag också representativa arbetsuppgifter – ta emot statsbesök, träffa ambassadörer, näringslivsrepresentanter och andra beslutsfattare inom statliga myndigheter, Västra Götalandsregionen och kommunerna.

För den som inte riktigt har koll på Länsstyrelsen, vad gör ni?

Vi är en självklar verksamhet att söka sig till för akademiker med stort samhällsengagemang. Länsstyrelsen är en representant för staten i Västra Götalands län och en länk mellan nationell, regional och lokal nivå. Vi arbetar med en rad av tidens mest brännande och komplexa samhällsfrågor. Det rör regionala utvecklingsfrågor, inte minst inom grön omställning, men också demokratifrågor och civilt försvar. Vi arbetar med tillsyn och tillståndsprövningar inom områden som rör miljö, näringsliv och samhällsbyggnad. Vi stöder den gröna omställningen och arbetar med allt från elnätsutbyggnad till fossilfri elproduktion. Vårt demokratiuppdrag är brett – Länsstyrelsen är valmyndighet, med ansvar för ett robust och rättssäkert genomförande av allmänna val i länet. Vi arbetar med jämställdhet och integration. Vi arbetar också med fysisk samhällsplanering. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Länsstyrelsen Västra Götaland är också ansvarig för Västra civilområdet, där också Halland ingår. Vårt jobb handlar i hög grad om planering och samordning inom det civila försvaret.

Varför är det värdefullt att samarbeta med forskare och studenter, samt att vara partner till Handelshögskolan?

Det är mycket viktigt för Länsstyrelsen att ha samverkan med den akademiska världen för att stärka vår kompetensförsörjning och för kunskapsutbyte. Vi är en myndighet med hög specialistkompetens inom en rad områden och uppdraget kräver att vi ständigt är i framkant. Vi ska vara där samtal, samverkan och utveckling kring forskning och innovationer sker, och bidra till att nätverk och samverkan utvecklas. Att bidra till samverkan är ett kärnuppdrag för oss!

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som landshövding?

Att bidra till regional utveckling i länet, bygga upp vårt civila försvar och stärka demokratin, inte minst genom att bidra till minskad segregation och ökad jämställdhet.