Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Belyser en förändrad syn på skolvåld

Publicerad

Fyra frågor till Johannes Lunneblad, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, och redaktör för den nyutkomna boken Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth.

Hur har synen på förebyggande av våld i skolan förändrats i de nordiska länderna, säg de senaste tio åren?
– Jag tror inte någon har missat de senaste årens debatt om bristande studiero och stök i den svenska skolan. Min uppfattning är att detta också är del av en större debatt i samhället om hur våld och känslan av otrygghet bör hanteras. I Danmark hade man för några år sedan en liknande diskussion som i Sverige nu om gängvåld och socialt utsatta områden. Något som resulterat i ett ”ghettopaket” av lagar som innebär att samma lagar inte gäller i de socialt utsatta områdena och för de invånare bor där, som i andra områden i Danmark.

En stor del av forskningen om skolvåld kommer från Australien, Storbritannien och USA. Hur skiljer sig synen på skolvåld mellan de länderna och de nordiska?
– Den som besöker en skola i någon av USA större städer kommer att möta beväpnad polis i korridoren. När jag för några år sedan gjorde en studie i Brooklyn, New York, fick jag varje morgon stå i en kö tillsammans med eleverna för att gå i genom något som liknade en säkerhetskontroll på en flygplats. Flera forskare har pekat på hur det också gör något med relationerna på skolan. Närvaron av polisen ger en bild av att det föreligger en ständig hotbild. Många menar också att närvaron av polis får konsekvensen att mindre allvarliga bråk och konflikter oftare blir polisanmälda. Situationer som lärare på många andra skolor hanterar utan inblandning av polis.

Hur skiljer sig det faktiska skolvåldet hos oss från det som finns i nämnda länderna?
– Om man använder USA som exempel igen så finns det ju tyvärr en historia av skolskjutningar i USA som vi i Sverige som tur är inte har samma erfarenhet av. Skillnaderna mellan USA och Sverige har naturligtvis att göra mellan tillgången på vapen i USA. Skolan är en del av samhället och det våld som finns i samhället finns också i skolan.

Hur vill du att boken används?
– Min förhoppning är att boken avvänds av forskare även utanför de nordiska länderna. Boken är tvärdisciplinär så den är förhoppningsvis av intresse på kurser som tar upp våld, mobbning, trakasserier, etc inom flera ämnen på universitet och högskolor.

För mer information, kontakta Johannes Lunneblad, epost: johannes.lunneblad@ped.gu.se tel: 031-786 2058