Länkstig

Barns politiska röst, BiGs 5e årliga symposium

Publicerad

.

BiGs symposium anordnas för femte året i rad och i år svarar vi på frågorna ”Varför blev barnkulturen en politisk stridsfråga och kan teateruppsättningar bidra till att göra barn politiskt delaktiga i det offentliga samtalet?”. Två viktiga frågor som diskuteras av den danska medieforskaren Helle Strandgaard Jensen samt Journalisten Ylva Mårtens och teatervetaren Sandra Grehn.

Det hela började med några tappra barnkulturvetare spridda över GU:s fakulteter. De saknade ett sammanhang för de tvärvetenskapliga barnkulturfrågorna och kände ett behov av att skapa ett forum där de kunde föra interna diskussioner och ta del av varandras projekt. Dock ville de även inkludera praktiker och intressanter inom barnkulturfrågor och ett öppet forum skapades. I år kan ni ta del av detta forum för femte året i rad. I en intervju med Natalie Davet, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, kan ni läsa mer om BiGs resa. I intervjun förklarar hon även vikten av varför du ska ta del av årets symposium.

”Att barn saknar röst i samhällsdebatten är ett vedertaget faktum och ett bekymmer som vi konstant måste bli bättre på att hantera. Alla som arbetar med eller för barn och den unga generationen har nytta av att komma och lyssna till de mångåriga erfarenheter som Ylva Mårtens och Helle Strandgaard Jensen mfl kommer att dela med sig av under årets symposium. Jag tror att det kommer att målas upp ett innehållsrikt porträtt av barnpolitiska sammanhang och frågeställningar från dåtid till nutid där vi får chans att konkret ställa frågor till dem som arbetat med att lyfta barns röster i olika mediala sammanhang över många decennier."

BiG har sedan start lockat till sig många åhörare och fyllt fullsatta lokaler. Behovet av att diskutera och att inspireras fortsätter att växa. Om BiGs framtid säger Natalie;
”BIG har alltid något på gång. Vår plan är att fortsätta verka som inspirationsforum och plattform för barnkulturforskning framöver. Vi vill fortsätta med interna och externa samtal kring aktuella frågor som rör barnkulturen. Härnäst inleder vi ett projekt med en gemensam antologi som beräknas släppas nästa år eller i början av år 2020.”