Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingspris till Hanna Thomsen

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2019 tilldelas Hanna Thomsen vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. Hennes doktorsavhandling handlar om att använda ljus som verktyg för att studera biologiska mekanismer, från den minsta nivån till vävnader och organismer. Syftet är att utveckla nya läkemedel mot mikrobiella infektioner.

Hanna ThomsenHur känns det att få årets doktorsavhandling?

– Det känns bra! Jag är tacksam för de erfarenheter och möjligheter som jag fick när jag studerade vid Göteborgs universitet och det är en ära att veta att min forskning har påverkat och kan bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning är inom området biofotonik. Metoden används för att göra grundläggande studier av biologiska mekanismer från den minsta subcellulära nivån, till vävnader och organismer.

Vilka är utmaningarna inom ditt forskningsområde?

– Det finns många utmaningar! Bara att arbeta med levande celler och bakterier kan vara lite knepigt. Och att sedan använda specifika ljustekniker, vilket är relativt nytt inom forskningen, krävde mycket arbete. Så att förstå biologiska system och ljusinteraktion var en utmaning. Det krävde många kontroller och faktiskt arbete som ledde till en fotofarmakologisk studie.

Vad kan samhället lära av din forskning?

– Vi måste fortsätta ställa frågor! Vi kommer inte utvecklas om vi bara accepterar det vi redan vet. Det är avgörande att vi ifrågasätter, utvärderar och tänker utanför ramarna för att fördjupa vår kunskap om grundläggande mekanismer för infektion och sjukdom - och denna tankeprocess ger oss möjligheter till värdefull utveckling inom medicin.

Vad gör du nu?

– Jag ska snart börja min tjänst som postdoktor vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School. Där kommer jag fortsätta arbeta med fotodynamisk terapi, tillämpad på cancer. Jag kommer även fortsätta utveckla fototerapi applicerad på bakterieinfektioner. Jag är väldigt glad för att jag får fortsätta arbeta med interaktion mellan ljus och biologi.

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

Motiveringen till priset lyder:

”Hanna Thomsens avhandling ”Biophotonics Targeting Pharmaceutical Challenges” handlar om farmakologiska och antimikrobiella studier baserade på fotoaktivering. Under sitt tvärvetenskapliga avhandlingsarbete har Thomsen gjort betydande upptäckter och bidragit till nya mekanistiska insikter som ger ledtrådar kring hur man i framtiden kan bekämpa antimikrobiella motståndsmekanismer. Studier av interaktioner mellan ljus och materia i kontext av livsvetenskapen kallas för biofotonik, och möjliggör grundläggande studier av biologiska mekanismer över ett brett spektrum från subcellulär nivå ända upp till vävnad och, i vissa fall, till och med hela organismer. I sitt arbete har Thomsen använt ljusaktivering som ett verktyg för att möjliggöra lokal farmakologisk frisättning, med målsättning att utveckla nya antimikrobiella metoder. Thomsen har tagit initiativ till och varit djupt engagerad i ett tvärvetenskapligt projekt som överbryggar grundläggande kemi och mikrobiologi, samt även medverkat aktivt i internationella samarbeten.”

Priset överlämnas via Marica Ericson, handledare vid fakultetsdagen i november 2019.