Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandling analyserar hur svenska elever lär sig spanska

Publicerad

De spanska dåtidsformerna och hur de används ställer ofta till bekymmer för svenska elever som ska lära sig spanska. En ny avhandling analyserar hur inlärningsprocessen går till och vilka anledningar som kan ligga bakom svårigheterna med spanskans dåtidsformer.

Fernando López Serrano

De senaste fyrtio åren har en rad olika hypoteser och teorier presenterats för att försöka förklara de svårigheter eleverna möter i sin inlärningsprocess av de spanska dåtidsformerna. Fernando López Serrano utvärderar för första gången de fyra huvudteorierna med hjälp av en stor samling språkdata från svenska elever. Han visar och analyserar hur denna inlärningsprocess går till, från de första stadierna i inlärningsprocessen tills eleverna behärskar språket näst intill flytande.

Resultaten pekar på olika faktorer som förklarar inlärningsmönstret.

– Först och främst är det verbets semantiska innehåll (aktionsart) som spelar en viktig roll i elevernas val av tempusformer, vilket visar den viktiga roll som den lexikala aspekten spelar inom andraspråksinlärningen. En annan viktig faktor är elevernas förståelse för de perfektiva och imperfektiva betydelsenyanser som präglar de spanska dåtidsformerna pretérito perfecto simple och imperfecto.

Anpassa undervisningen

En annan viktig roll spelar elevernas förmåga att behandla information från andra syntaktiska element som förändrar de semantiska egenskaperna av verbet och aktiverar omväxlingen av båda dessa tempus i dåtiden beroende på vad talaren vill understryka.

– Studien visade också tydligt att det prototypiska i användandet av båda tempus är det mest pålitliga verktyget för att mäta elevernas framsteg i sin inlärningsprocess.

Fernando López Serrano hoppas att resultaten från studien ska kunna leda till en förändring i hur spanska lärs ut, genom att skapa en diskussion om gamla och nya sätt att undervisa grammatik.

– Om man anpassar undervisningen till den naturliga inlärningsprocessen som jag har kartlagt kan man nå bättre resultat och eleverna kan lära sig det spanska språket bättre och snabbare.

Avhandlingen El aprendizaje del aspecto verbal en los tiempos del pasado en español. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia försvarades vid en disputation den 1 mars 2018.

Länk till avhandling

Kontakt:
Fernando López Serrano, tel: 076-206 5227, e-post: fernando.lopez@malmolatin.se