Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att vara doktorand handlar om att vara nyfiken

Doktoranden Sandra Grehn tycker att det är viktigt att personer med olika bakgrund söker till forskarutbildningen.

– Det handlar inte om att man redan ska kunna allt när man börjar här, utan det handlar om en vilja att utvecklas, säger hon.

Sansandra grehndra Grehn är doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier. Innan hon skickade in sin ansökan till forskarutbildningen valde hon mellan ett historiskt och ett samtida ämne: antingen att skriva om pjäser av kvinnliga dramatiker som var verksamma under slutet av 1800-talet eller om nutida barn- och ungdomsteater.

Hon fick rådet att välja det ämne hon brann mest för, och valde det samtida.

– Jag ville att avhandlingen skulle kunna användas efteråt, det är en drivkraft för mig att materialet kan användas i praktiken och leda vidare till tankar och idéer på teatern, säger Sandra Grehn.

Uppsättningar på Backa Teater

Hennes avhandling handlar om tre uppsättningar på Backa Teater – Göteborgs stadsteaters barn- och ungdomsscen – mellan åren 2009 och 2012 och hur barn och unga framställs där. Hon analyserar uppsättningarna utifrån klass, ras, kön, ålder och sexualitet, och kopplar det till hur barn och unga framställdes i medierna under de aktuella åren.

– De här tre uppsättningarna har pojkar i huvudrollerna och behandlar maskulinitet, makt, våld, sexualitet, ras och föreställningar om svenskhet. Jag tittar på hur olika subjekt mejslas fram i föreställningarna, vilka diskurser som skapas och på vilket sätt de svarar mot den samtida mediedebatten.

Försöker få en överblick

Sandra Grehn är inne på sitt andra år som doktorand och satsar på vara med i många olika sammanhang som rör hennes ämne: hon läser kurser, undervisar, nätverkar, försöker få in artiklar i tidskrifter och åker på konferenser.

– Jag försöker få en överblick på olika delar av jobbet just nu. De två sista åren tänkte jag satsa på att undervisa och skriva mer fokuserat på avhandlingen.

Läs tidigare ansökningar!

Hon har flera tips till blivande doktorander, ett är att gå till universitetets arkiv och se hur tidigare ansökningar har sett ut. Projektbeskrivningarna är offentliga handlingar och kan ge en vink om hur en ansökan ska se ut för att bli antagen.

– Jag tror också att det är bra att ha börjat tänka på avhandlingsarbetet innan man skriver sin master- eller magisteruppsats. Dels kan man fundera över vad man känner lust att skriva om, dels kan man se uppsatsen som en bit av det man ska skriva avhandlingsarbetet om. Tänk också på att din forskning ska vara av allmänintresse. Och se till att läsa mycket! Läs färdiga avhandlingar, och ta hjälp av dina medstudenter och ge varandra feedback på det ni skriver.

Handlar om en vilja att utvecklas

Själv försökte Sandra Grehn skaffa sig en bra bild av universitetsvärlden innan hon sökte till forskarutbildningen, det är också något hon kan rekommendera.

– Jag kommer inte från en akademikerfamilj men försökte skaffa mig bra koll ändå, jag frågade olika personer om vi kunde äta lunch och ställde frågor för att försöka förstå hur den här världen fungerar. Man ska inte tro att det bara är en viss typ av människa som kan göra det här, det är viktigt för forskningen att det kommer in människor med väldigt olika bakgrund. Det handlar inte om att man redan ska kunna allt när man börjar här, utan det handlar om en vilja att utvecklas – att man är nyfiken, intresserad och vill vidare.