Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att älska sitt jobb - den nya normen

Publicerad

Att älska sitt jobb är väl toppen. Eller? I den nya boken, Att älska sitt jobb, diskuterar Magdalena Petersson McIntyre varför allt fler i dag säger sig göra det, hur det har blivit normalt och vad det betyder för arbetande människor.


Under ett fältarbete där etnologen och forskaren Magdalena Petersson McIntyre gjorde intervjuer med anställda i detaljhandeln slogs hon av att många av dem uttryckte att de älskade sitt jobb. Hon bestämde sig för att ta reda på varför och vad det egentligen betyder att älska sitt jobb.

– Att människor med arbeten som ger mycket frihet, inflytande och bra lön uttrycker att de älskar sitt jobb kanske inte är så konstigt. Men att även anställda i detaljhandeln där lönerna är låga och anställningarna otrygga så ofta uttryckte att de älskade sitt jobb tyckte jag var intressant, säger Magdalena Petersson McIntyre.

De anställdas kärlek till sina arbeten handlade bland annat om att de verkligen gillade produkterna som såldes i butikerna, att de identifierade sig med företaget och brann för att hjälpa kunder göra bra val. Det var heller inte ovanligt att stora delar av lönen lades på produkter från företaget. Ordet ”älska” – mode, att sälja, att hjälpa människor – användes ofta.

Att känna så passionerat för sitt arbete kan spåras till en tidsanda och olika managementideal som vuxit fram sedan 1950-talet, menar Magdalena Petersson McIntyre.

– Det hänger ihop med en utveckling på arbetsmarknaden där det är individen som uppfattas ansvarig för sin situation och en misstro mot kollektiva lösningar. Det är ett synsätt där företagens och de anställdas mål är ett och detsamma. Många i mina intervjuer hade också låg tilltro till facket som främst uppfattades som något som satte käppar i hjulen för duktiga medarbetare. De identifierade sig hellre med företagsledningen än med andra anställda, säger Magdalena Petersson McIntyre.

Det är typiskt för vår tid att människor upplever att de måste investera sina känslor i sina arbeten och att det leder till lycka.

De anställda upplevde inte att de kontrollerades av ledningen. Visst kunde de känna kravet från arbetsgivaren att vara entusiastisk i sitt arbete, men lika mycket hade de också det kravet på sig själva. Ett av bokens syften har varit att undersöka hur passion, entusiasm och identifikation med arbetsgivaren blir meningsfull för anställda – vilken roll det fyller för arbetande människor i dag. Här menar Magdalena Petersson McIntyre att passion för sitt arbete kan tolkas som en strävan efter att uppfylla vår tids normer.

– Det är typiskt för vår tid att människor upplever att de måste investera sina känslor i sina arbeten och att det leder till lycka. Det finns en norm som säger att älskar du ditt jobb så har du lyckats. Det är en föreställning om att arbetet ska ge oss tillfredställelse och självförverkligande och att detta uppfattas som det normala. Att förmå sig att älska sitt jobb blir därmed en strävan efter normalitet. Har man ett jobb som man säger sig älska så ses man också som framgångsrik.

En konsekvens av det här är att trivsel på jobbet blir en fråga om hur väl individen lyckas med att känna passion för arbetet. De eventuella problem som kan finnas på en arbetsplats blir individualiserade.

– Många uttryckte att om man inte älskar sitt jobb så kanske man ska söka sig någon annanstans. Om man inte trivs på jobbet så beror det alltså inte på orimliga krav eller dåliga arbetsvillkor, utan det är en själv det är fel på.

Men kan man förmå sig själv att känna passion för sitt arbete? Och om man tvingar sig själv att känna just så, är känslorna verkligen äkta? I boken tas tidigare forskning om så kallat emotionellt arbete upp. Här har man varit benägen att se involveringen av de anställdas känslor i arbetet som ett slags utnyttjande. Det är inte äkta känslor som uttrycks, utan sådana som är föreskrivna i en företagsmanual. Till exempel att en butiksanställd ska le och säga hej till kunden inom en viss tid från att kunden gått in i butiken. Enligt teorin om emotionellt arbete skapar en sådan här reglering av känslouttryck inre konflikter hos de anställda som till slut inte vet vilka känslor som är äkta. Magdalena Petersson McIntyre vill problematisera det här synsättet.

– Man kan ifrågasätta om vissa känslor är mer äkta än andra. När de anställda säger att de älskar sitt arbete så gör de också det i någon mening. Man kan inte bara se det som ett uttryck för falska känslor.

Hennes perspektiv är i stället att arbetslivet och de värderingar som är kopplade till det – till exempel att man ska förverkliga sig själv genom sitt arbete – frammanar dessa känslor. Känslorna är inte oäkta eller falska, utan ett uttryck för den arbetande människans, subjektets, strävan mot att uppfylla normerna som säger att du blir lycklig genom ditt arbete. Det är det här som är den nyliberala subjektiviteten i bokens titel.

Om normen är att älska sitt jobb blir det ett misslyckande att inte trivas. Om problemet dessutom sägs ligga hos en själv, inte i arbetsförhållanden eller villkor, blir det ett dubbelt misslyckande.

– Det handlar om föreställningar som cirkulerar i samhället som skapar ett nyliberalt subjekt. Om vi tidigare hade ett system där man jobbade, gick hem och inte brydde sig mer om jobbet utan sökte förverkligande utanför jobbet, har vi idag ett system som kräver större personligt engagemang. Det kommer inte bara från arbetslivet utan människor ställer de här kraven på sig själva.

Vad kan det här få för konsekvenser för dem som inte älskar sitt jobb?
– Man kan känna sig misslyckad. Om normen är att älska sitt jobb blir det ett misslyckande att inte trivas. Om problemet dessutom sägs ligga hos en själv, inte i arbetsförhållanden eller villkor, blir det ett dubbelt misslyckande.

Samtidigt som de anställda i intervjuerna uttryckte att de verkligen älskade sitt jobb, kunde de också uttrycka att de i viss mån kunde styra vad de kände utifrån vad som gynnade dem bäst. Här finns visst utrymme till motstånd enligt Magdalena Petersson McIntyre.

– En del sa att jobbar du för ett företag så älskar du det, men skulle du börja jobba för något annat företag så älskar du det. Det är en rationell idé om känslor där vi kan uppbringa dem medvetet. Det visar att människor kan välja att gå in i det här när de ser att det finns fördelar för dem själva, säger Magdalena Petersson McIntyre.

Boken Att älska sitt jobb – passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet släpptes den 19 december.

Läs ett utdrag ur boken på gri-bloggen

Mer information från förlaget

Mer information om Magdalena Petersson McIntyre