Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Artikel: Kleist, D. (2015). Allokering av utdelningsinkomster i samband med aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning

Publicerad

Publicerad i Skattenytt, 2015 (9) s. 603-627

I situationer där en tillgång överlåts med någon form av bibehållen förfoganderätt eller rätt för överlåtaren att få tillgången åter kan fråga uppkomma om det är överlåtaren eller förvärvaren som ska beskattas för inkomster som är hänförliga till tillgången. På motsvarande sätt kan fråga uppkomma om vem som ska beskattas när inkomst hänförlig till en tillgång tillfaller en annan person än innehavaren av tillgången. Det kan vara fallet när innehavaren har fört över rätten till inkomsten till en annan person eller när att en person som överlåtit tillgången förbehållit sig rätten till inkomst som är hänförlig till tillgången. I artikeln diskuteras inkomstallokeringen av utdelningsinkomster i två sådana situationer, nämligen vid aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning.