Bild
Ris och någon slags gryta med mat
Länkstig

Arsenik i kost är en hälsorisk, bekräftar ny EU-rapport

Publicerad

Forskare från Sahlgrenska akademin har bidragit i arbetet med en aktuell EU-rapport, som bekräftar att arsenik i kosten innebär risker för människors hälsa. I Sverige kan uppskattningsvis ett tiotal fall av lungcancer härledas till arsenik i kosten.

Lars Barregård, professor emeritus inom klinisk miljömedicin, är en av författarna bakom den 400 sidor långa rapporten.

Bild
Lars Barregård
Lars Barregård, professor emeritus inom klinisk miljömedicin

– Vi har gått igenom över 600 epidemiologiska studier och gjort dos-respons-modelleringar för de utfall där det finns tillräckliga bevis för ett samband med intag av oorganisk arsenik. En del av studierna kommer från områden i Europa, USA och Sydamerika där det finns måttligt förhöjda halter av arsenik i dricksvatten, säger Lars Barregård.

Arsenik i bevattningen

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden och i jorden. I många länder används vatten med höga halter arsenik för bevattning av odlingar, vilket tas upp av växterna. Ris verkar vara särskilt mottagligt för upptag och lagring av höga halter arsenik, konstaterar det svenska Livsmedelsverket i sin information om arsenik.

Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Oorganisk arsenik är den som är giftig för människan.

Översiktsrapporten drar slutsatsen att det finns god evidens för att arsenik som förekommer i mat och dryck ökar risken för flera cancersjukdomar i hud, lunga och urinblåsa. Rapporten från European Food Safety Authority (EFSA) visar också att intag av det giftiga grundämnet via vår föda ökar risken för både ischemisk hjärtsjukdom och lungsjukdom.

Bild
Risodling

Skadligt i små mängder

Även i ganska små mängder innebär intag av oorganisk arsenik från kosten en något ökad risk för cancer och flera andra sjukdomar, enligt rapporten. I Sverige rör det sig sannolikt om några tiotal fall av lungcancer per år och några hundra fall av skivepitelcancer i huden, säger Lars Barregård:

– Oorganisk arsenik finns i många livsmedel, men i Sverige kommer det största intaget från ris. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att småbarn inte ska äta riskakor eller risdrycker, och att vuxna inte bör äta stora mängder ris dagligen. Arsenik i fisk är dock av en ofarlig typ – ät gärna mycket fisk!

Rapporten är ett viktigt underlag för EFSA:s bedömning av de potentiella riskerna med exponering för organisk arsenik i livsmedel.

AV: ELIN LINDSTRÖM