Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkeologer tar hjälp av georadar i Varnhem

Publicerad

Tony Axelsson, arkeolog vid Göteborgs universitet, har tillsammans med kollegan Lotta Stenqvist från Västergötlands museum undersökt utgrävningsplatsen öster om klosterkyrkan i Varnhem med georadar, ett slags ekolod skapat för användning på land.

Georadar.

Hur kom det sig att ni använde georadar just i Varnhem?
− Jag arbetar nu intensivt med att driftsätta vår georadar och eftersträvar att använda den på objekt där jag vet att en undersökning är förestående. Jag arbetar också med metodutveckling och en sak jag specifikt ville undersöka i Varnhem var om det var möjligt att upptäcka gravar. Det finns andra studier på detta men de är gjorda i områden med annan jordmån.

Vad visade georadarn?
− Vi genomförde en undersökning i Varnhem sommaren 2015 och fann då en rad med ett flertal parställda stolphål. Då hade vi inte möjlighet att följa stolpraden. Målet med georadar-undersökningen var att undersöka utbredningen av det hus som stolphålen är en del av. Vi lyckades att detektera även den östra väggen av huset.

När är huset byggt och vad användes det till?
− Huset är sannolikt byggt under senare delen av järnåldern, mot bakgrund av tidigare fynd i området är vår hypotes att det är från 900-talet. Huset är ett bostadshus av modellen hallbyggnad.

Vad händer härnäst?
− I slutet av april skall jag fortsätta undersökningarna med georadarn, då med fokus på gravar. Huslämningen kommer att bli föremål för undersökning sommaren 2017.

Vilken roll kommer georadarn att spela då?
− Efter undersökningarna i april är vi klara med georadarn inom det här området om det inte visar sig att bebyggelsen sträcker sig längre än vad vi räknat med, då kan det bli aktuellt med avsökning av intill liggande ytor.

Mer information:
Tony Axelsson, telefon: 031-786 1880, e-post: tony.axelsson@gu.se

Text: Thomas Melin