Bild
Person som tittar på sin mobiltelefon
Foto: Scandinav Bildbyrå
Länkstig

Användare av alternativa medier ratar inte etablerade nyhetsmedier

Publicerad

Den del av den danska befolkningen som använder alternativa medier vänder inte traditionella medier ryggen. Tvärtom söker de nyheter från danska dagstidningar i högre utsträckning än resten av befolkningen, enligt en ny studie från Aarhus universitet, som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet.

− Undersökningen ger inte stöd åt tanken att användarna av alternativa medier isolerar sig i så kallade filterbubblor, där de inte exponeras för innehåll från etablerade nyhetsmedier, säger Miriam Kroman Brems, författare till studien och doktorand vid avdelningen för medievetenskap och journalistik vid Aarhus universitet.

Hon påpekar att detta är i linje med resultat från tidigare studier av användare av alternativa medier genomförda i både Tyskland och Sverige.

Mer vänster- och högerorienterade – men inte extrema

Studien är baserad på ett representativt urval av den vuxna befolkningen i Danmark och undersöker användningen av både vänster- och högerorienterade alternativa medier och dess användare.

− Resultaten tyder på att användarna av både vänster- och högerorienterade alternativa medier också ideologiskt lutar mer åt vänster eller höger än resten av befolkningen. Dock indikerar studien inte att användarna i genomsnitt intar extrema ideologiska ståndpunkter, säger Miriam Kroman Brems.

Tilltalar över alla utbildningsnivåer

Undersökningen visar att användningen av alternativa medier är mer utbredd bland män, bland den äldre delen av befolkningen och i mindre privilegierade delar av landet som geografiskt är långt från maktens centrum.

− Något som kanske kommer som en överraskning för många är att undersökningen inte visar något tydligt samband mellan användning av alternativa medier och utbildningsnivå. Med andra ord verkar alternativa medier tilltala människor över alla utbildningsnivåer, säger Miriam Kroman Brems.

Undersökningen visar också att användarna av alternativa medier har ett starkt intresse för politik.

− Det är intressant, eftersom det är en egenskap vi normalt förknippar med den ideala samhällsmedborgaren.

Ser ingen anledning till alltför stor oro

Miriam Kroman Brems påpekar att den ökade närvaron av politiskt färgade alternativa medier i Norden har väckt oro för potentiellt negativa konsekvenser för demokratin. Å ena sidan lockar alternativa medier en stor del av den danska befolkningen, vilket potentiellt kan ha påverkan på demokratin. Å andra sidan visar studien att användare av alternativa nyhetskällor inte alltid passar in i den stereotypa bilden av extremister som isolerar sig i sina egna filterbubblor

− Jag skulle säga att det i den danska kontexten inte finns någon anledning till alltför stor oro. Resultatet ska förstås mot bakgrund av det danska mediesystemets speciella karaktär, där det generellt sett finns högt förtroende för nyhetsmedier, en stark public service-tradition och där den offentliga debatten ger plats åt vad som kan uppfattas som extrema åsikter.

− Därmed kan vi också förvänta oss att bilden kanske kommer att se annorlunda ut i andra länder där till exempel det allmänna medierna förtroendet är lägre, där det inte finns en liknande stark public service-tradition och där det som uppfattas som extrema åsikter exkluderas från den offentliga debatten, säger Miriam Kroman Brems.

Läs mer: Studien ”Who are the users of Danish alternative media? A survey study on the prevalence of alternative news use in Denmark and profiles of the users” av Miriam Kroman Brems är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet. 

Kontakt: Miriam Kroman Brems, doktorand vid avdelningen för medievetenskap och journalistik, Aarhus universitet, telefon: +45 2151 8384, e-post: miriam.brems@cc.au.dk

Av: Mia Jonsson Lindell

Fakta om alternativa medier

Alternativa medier innefattar främst online nyhetssidor som utmärker sig genom att positionera sig som en motvikt till etablerade nyhetsmedier. Alternativa medier är ofta kritiska mot etablerade nyhetsmediers bevakning och publicerar politiskt färgat nyhetsinnehåll. I Danmark kan bland annat Den Korte Avis, NewSpeek, Netavisen Pio och Solidaritet nämnas som exempel.