Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Antje Jackelén: "Bakom skärmen vågar man ställa livets svåra frågor"

På torsdag kommer ärkebiskop Antje Jackelén till Göteborgs universitet för att hålla en öppen föreläsning med rubriken Att vara kyrka i populismens tidevarv. Hon menar att tröskeln till kyrkan har blivit lägre med sociala medier.

På förmiddagen den 27 september gästar ärkebiskop Antje Jackelén institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet för en öppen föreläsning, därefter blir det ett samtal med studenterna på teologiskt program.

I din öppna föreläsning ska du prata under rubriken Att vara kyrka i populismens tidevarv – kan du utveckla det?

– Jag ska tala om några av kyrkans utmaningar och möjligheter i vår tid. Det kommer bland annat handla om fyra P:n: Polarisering, Populism, Protektionism och Post-truth. Dessa fyra förstärker varandra och tillsammans bildar de ingredienserna i en giftig cocktail. Inte heller kyrkan är förskonad från denna dryck och dess förödande konsekvenser.

Hur märker du som ärkebiskop av den populism som har spridit sig i samhället?

– Vi ser en allt större misstro mot journalister och politiska ledare, något som i förlängningen är farligt för demokratin. När tilliten brister ligger också sanningen pyrt till. Vi har sett flera exempel på hur fake news färdas långt, också i det svenska samhället, och att den som blir påkommen med att ljuga kan stoltsera med skamlöshet.

Vporträtt ärkebiskop Antje Jackelénad kan kyrkan bidra med där?

– Med öppenhet och mod att gå mot strömmen. Som kyrka är vi öppna mot omvärlden och kritiskt och självkritiskt engagerade i samhället, samtidigt som vi är förankrade i det kristna evangeliet. Vi får aldrig kompromissa bort människans gudagivna värdighet. Jag kom nyss hem från en stor konferens i Rom där kyrkor från hela världen diskuterade strategier för att motverka rädsla och annat som leder till främlingsfientlighet, rasism och populistisk nationalism. Trots att vi lever och verkar i mycket olika sammanhang var vi överens om att kyrkan aldrig kan låta bli arbetet för ett rättvist och fredligt samhälle.

Riskerar kyrkan att bli uppfattad som politiserad om den markerar mot populismen?

– I dessa tider politiseras kyrkan ofta "utifrån". Det händer att teologiska ställningstaganden som upplevs som obekväma och utmanande avfärdas som politik. Men så enkelt är det inte! Kyrkan ska inte vara partipolitisk. Däremot är engagemanget för människovärde, rättvisa och en hållbar värld en självklar följd av det kristna budskapet. I den bemärkelsen blir världens kyrkor ofrånkomligen politiska.

Vad har sociala medier betytt för Svenska kyrkan när det gäller direktkontakt med allmänheten, för- och nackdelar?

– Utvecklingen för vår närvaro i sociala medier har i stort gått från kundtjänst till att vara kyrka på nätet. Tanken är att möta människor där de är och vid de tider som de söker kontakt med sin kyrka. Vi upplever att tröskeln till kyrkan är lägre på sociala plattformar. Bakom skärmen och med viss anonymitet vågar man ställa livets svåra frågor. Även i samband med nationella och internationella kriser har vi märkt betydelsen av att kyrkan håller öppet och är närvarande även på nätet. Här händer det att människor tänder digitala ljus och ber tillsammans.

– En svårighet kan vara Svenska kyrkans organisation. Den är ju inte en koncern utan består av över 1 400 självbestämmande församlingar och tretton stift med olika sätt att arbeta. I människors medvetande däremot är vi en kyrka. En person som skriver till Svenska kyrkan kan ha svårt att förstå att den nationella nivån inte kan "ta någon i örat" eller tillrättavisa en församling.

– Dålig ton på sociala medier är ett arbetsmiljöproblem och spridandet av falsk propaganda om kyrkan är direkt skadligt.

Vilken roll spelar den forskning inom religionsvetenskap och teologi som bedrivs vid svenska universitet och högskolor för Svenska kyrkan?

– Både svensk och internationell forskning är av stor vikt för Svenska kyrkan. Vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet är nödvändiga för att organisationer och samhällen överhuvudtaget kan göra framsteg. Det faktum att Svenska kyrkan har anställda med hög kompetens som utbildats – och i många fall också forskat – vid universitet och högskolor är en av vår kyrkas styrkor. Jag skulle önska att forskare i teologi och religionsvetenskap skulle vara mer aktiva och synliga i kultur- och samhällsdebatten.

Antje Jackeléns föreläsning hålls torsdagen den 27 september klockan 09.00–10.30 på Eklandagatan 86, Stora hörsalen 2150. Ingen föranmälan, begränsat antal platser.

Bild: Magnus Aronson/IKON